Na rezonans do 23 pracowni

Od 1 marca dwa szpitale powiatowe – w Łęcznej i w Radzyniu Podlaskim mają umowy z NFZ na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym. W całym województwie takie badania, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjenci mogą zrobić w 23 pracowniach.

Większa liczba placówek świadczące te usługi oraz nielimitowane świadczenia to dwa elementy, które wpływają na czas oczekiwania badanie.

Od 1 kwietnia 2019 r., kiedy to m.in. badania rezonansem magnetycznym stały się świadczeniami nielimitowanymi, rzeczywisty czas oczekiwania na skrócił się – mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik NFZ. – Aktualnie średnio pacjenci stabilni czekają na to badanie 3,5 miesiąca.

Według informacji uzyskanej w NFZ, najszybciej z rezonansu można skorzystać w Centrum Diagnostyki Medycznej Multi‑med. w Tomaszowie Lubelskim oraz w LUXMED. Sp. z o.o. w Lublinie, gdzie czas oczekiwania na badanie wynosi 1 miesiąc.

W 2019 roku Lubelski OW NFZ zapłacił za ambulatoryjne badania RM kwotę blisko 28 mln zł (27 946 400,46 zł) za wykonanie 61 902 badań.

dm (Medicus)

2020-03-09 12:42:50


Czytaj również:

http://medicus-test.oil..ublin.pl/2020/02/leczna-ma-rezonans/