Medyczny w gotowości

Uniwersytet Medyczny w Lublinie podejmuje kolejne działania w celu zminimalizowania zagrożenia, które może spowodować koronawirus SARS‑CoV‑2. W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że zostaje zawieszona rekrutacja na I rok studiów dla studentów anglojęzycznych, a od dziś, 2 marca wchodzi w życie decyzja prorektora ds. kształcenia w sprawie zmiany formy prowadzenia zajęć.

– W związku ze zwiększonym sezonowym narażeniem na infekcje wirusowe przenoszone drogą kropelkową oraz poprzez kontakt rąk zalecam aby od dnia 2 marca 2020 roku zajęcia kliniczne przewidziane do realizacji w formie ćwiczeń odbywały się jako seminaria – czytamy w decyzji prof. Barbary Jodłowskiej‑Jędrych. – Zamiana formy zajęć dotyczy klinik, w których obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów.

Kolejnym elementem przygotowań związanych z koronawirusem i zagrożeniem epidemiologicznym było spotkanie władz uczelni z jednostkami klinicznymi podległymi uniwersytetowi zorganizowane pod koniec tygodnia. Dotyczyło ono oceny przygotowania szpitali do przyjęcia zwiększonej liczby chorych. Naradę zorganizowano w z związku z wprowadzeniem 28 lutego br. przez wojewodę lubelskiego stanu podwyższonej gotowości w szpitalach z oddziałami zakaźnymi.

dm (Medicus)

2020-03-02 10:51:29


Powiązane: