Konferencja odwołana

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w terminie 17‑18.04.2020 r. została odwołana.

Decyzja została podjęta w związku z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 02.03.2020 r. o następującej treści: „Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne”.

Nowy termin konferencji zostanie podany wkrótce.

2020-03-09 13:29:36