Konferencja „Między funkcją a estetyką”

17‑18 kwietnia 2020 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką”, organizowana przez Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin.

W czasie konferencji zostanie poruszona tematyka stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej, technologii CAD/CAM w leczeniu protetycznym, materiałoznawstwa protetycznego, zaburzeń czynnościowych US, leczenia periodontologicznego, ortodontycznego oraz stanów zagrożenia życia w praktyce stomatologicznej.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na: http://www.konferencjadentystow.pl/rejestracja.php

dm (Medicus)