Komunikat LIL w sprawie rekomendacji KS NRL

W związku z rekomendacjami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, wynikającymi z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, a dotyczącymi zawiadamiania Okręgowej Rady Lekarskiej o zawieszeniu przyjęć pacjentów w ramach prowadzonej działalności leczniczej w zakresie leczenia stomatologicznego, uprzejmie informujemy, że zawiadomienie to ma WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY i nie wprowadza zmian we wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Treść rekomendacji KS NRL