Kobiety – lekarki na medal

Z okazji Dnia Kobiet prezydent Lublina Krzysztof Żuk 9 marca br. wręczył medale zasłużonym lubliniankom. W tym roku uhonorowanych zostało 15 lublinianek, wśród nich znalazły się 3 lekarki.

Lekarki – lublinianki uhonorowane Medalem Prezydenta Miasta Lublin w 2020 roku:

  • Prof. Barbara Jodłowska‑Jędrych – lekarka, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Katedry Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalne
  • Dr n. med. Marta Kaczyńska‑Haładyj – psychiatra i neurolog dziecięcy, pediatra. Ordynatorka oddziału neuropsychiatrii dziecięcej Szpitala Neuropsychiatrycznego.
  • Dr n. med. Monika Wójtowicz‑Marzec – pediatra neonatolog, kierownik Oddziału Noworodków SPSK1. Jedna z twórczyń i koordynatorka Banku Mleka Kobiecego w tym szpitalu.

Medal prezydenta otrzymała także Marzena Samardakiewicz – psycholog kliniczny, wiceprezeska Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie, prezeska Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, adiunkt w Klinice Hematologii, Onkologiii Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultantka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

aa (Medicus)

2020-03-10Pełna lista nagrodzonych na lublin.eu