Drukują przyłbice dla personelu medycznego

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie rozpoczęła produkcję przyłbic ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek. Używa do tego drukarek 3D.

– Pierwsze przyłbice już za kilka dni trafią do lubelskich szpitali – zapowiada dziekan Wydziału Transportu i Informatyki WSEI dr inż. Robert Pietrzyk

Produkcja w laboratorium odbywa się ze szczególną dbałością o zasady higieny. – Czas wydruku 1 przyłbicy to kilka godzin, nasi pracownicy starają się ten czas skrócić do minimum, tak, aby dostarczyć jak największą ilość gotowych osłon jak największej liczbie chętnych szpitali i oddziałów – dodaje dziekan. To nie jedyna forma wsparcia prowadzona przez WSEI. Uczelnia oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną osobom doświadczającym trudności w związku ze stanem epidemii. Pomoc realizowana jest poprzez kontakt telefoniczny z zachowaniem poufności.

2020-03-30