Dieta a psychika

[18-19 kwietnia]

Zaproszenie dla lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w czwartej już edycji Ogólnopolskiej Konferencji PAD „Psychika a Dietetyka”, która odbędzie się 18‑19 kwietnia 2020 r. w Łodzi. Konferencja organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przy współpracy z agencją eventową eletive sp. z o.o.

Konferencja poświęcona jest tematyce psychologiczno‑żywieniowej, związanej z zależnościami między odżywianiem a stanem psychicznym. Podzielona została na część wykładową (18 kwietnia), podczas której przewidziana jest również sesja studencka i warsztatową, zaplanowaną na kolejny dzień.

Podczas części wykładowej poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. wpływu diety na nasz wiek epigenetyczny, zależności między mikrobiomem a wyborami żywieniowymi oraz edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami.

Udział w części warsztatowej konferencji umożliwi uczestnikom m.in. zdobycie wiedzy dotyczącej emocjonalnego jedzenia wśród dzieci, dialogu motywującego jako skutecznego narzędzia w rozmowie z niezmotywowanym pacjentem oraz racjonalnego podejścia do zdrowego żywienia.

Więcej informacji na stronie www.pad.eletive.pl

aa (Medicus)