Stypendia dla naukowców na badania w USA

[31.03]

Naukowcy z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych mogą wyjechać na stypendia do USA w ramach Programu im. prof. Walczaka, który powstał z inicjatywy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Zdrowia. Nabór wniosków trwa do 31 marca br. do godz. 15.00.

W ramach Program można wyjechać na 3 do 6 miesięcy, do ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Program skierowany jest do naukowców posiadających:
• co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy prowadzą badania w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych
• są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno‑prawnej
• są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami
• posługują się biegle językiem angielskim.

Kandydaci muszą posiadać zaproszenie z ośrodka goszczącego oraz udokumentowany dorobek naukowy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

Wyjazd nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 października 2020 r. ani nie później niż 1 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej, po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

dm (Medicus)