ODWOŁANE – Reklama w praktyce zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów

27 marca 2020 r., godz. 1700

Sala Konferencyjna Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie zaprasza na trzecie spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów z cyklu „Lekarz, kawa i paragraf” na temat:

Reklama w praktyce zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie KKM: https://kkm.oil.lublin.pl/kursy/276/

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 marca 2020 r.