Powołano Komisję Bioetyczną na VIII kadencję

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie 5 lutego br. jednogłośnie powołała na mocy uchwały Komisję Bioetyczną na okres VIII kadencji tj. 2020-2022 w następującym składzie:

prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz‑Misztal,
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło‑Radomańska,
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski,
dr n. med. Barbara Hasiec,
dr n. med. Monika Bojarska‑Łoś,
dr n. med. Marek Domański,
dr n. med. Janusz Dubejko,
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk,
dr n. filoz. Wiesława Okła,
ks. dr Rafał Pastwa,
sędzia Andrzej Ślaski.

aa (Medicus)