Leczenie przez żywienie

zgłoszenia szpitali do 29 lutego!!!

Jak pomóc pacjentom niedożywionym? Jedną z form jest stworzenie oddziałów żywienia klinicznego w każdym województwie. To pomoże w prawidłowym działaniu zespołów leczenia żywieniowego w szpitalach, prawidłowej kwalifikacji i leczenia żywieniowego pacjentów w szpitalach.

Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego prowadzi akcję „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” polegającą na kontroli i certyfikacji szpitali, które pozytywnie przejdą weryfikację. Program obejmuje całą Polskę, szpitale mogą się zgłaszać do programu na stronie internetowej www.leczenieprzezzywienie.org do 29 lutego.

aa Medicus