Konsultant w dziedzinie kardiologii

Profesor Andrzej Wysokiński, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego odebrał akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Dokument wręczył mu 14 lutego br. Lech Sprawka, wojewoda lubelski. Kadencja konsultanta trwa pięć lat.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński oprócz tego, ze jest znanym i uznanym kardiologiem jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology (ESC), oraz działa m.in. w Zarządzie Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Radzie Naukowej Polskiej Szkoły Echokardiografii.

dm (Medicus)