Apel Komisji Stomatologicznej LIL: Akcja korekta

Koleżanki i Koledzy,
Lekarze dentyści członkowie LIL posiadający kontrakt z Lubelskim OW NFZ

Zwracam się do Państwa z prośbą o uczestnictwo we wspólnej, ogólnopolskiej akcji korekty wyceny świadczeń stomatologicznych w celu poprawy warunków naszej pracy. Tylko wspólne, skonsolidowane wystąpienie z wnioskami do NFZ ma szansę na nawiązanie rozmów z Funduszem w celu dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Więcej informacji: http://stomatologia.oil.lublin.pl/

Jacek Szkutnik
Wiceprezes ORL w Lublinie
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej