Stypendia dla przyszłych lekarzy

Od nowego roku akademickiego stypendium 2 tysiące zł miesięcznie, a po skończeniu studiów praca w szpitalu w Hrubieszowie. Tak w skrócie prezentuje się plan, które w przyszłości ma zapewnić mieszkańcom nadbużańskiego regionu odpowiednią opiekę i pomoc lekarską w lokalnym szpitalu.

Rada powiatu hrubieszowskiego podjęła uchwałę w tej sprawie jednogłośnie na ostatniej sesji w grudniu ubr. Projekt ma być realizowany od nowego roku akademickiego. Stypendia przeznaczone są dla studentów piątego i szóstego roku medycyny, którzy po zakończeniu studiów zobowiążą się do pracy w hrubieszowskim szpitalu przez minimum 3 lata.

Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, Dariusz Gałecki, który uczestniczył w obradach rady stwierdził, że jest to nowatorski projekt w skali województwa. Natomiast w kraju kilka samorządów takie rozwiązania ze stypendiami już realizuje.

Władze lokalne Hrubieszowa w przyszłości planują także stypendia dla pielęgniarek.

dm (Medicus)