Studia pielęgniarskie na KUL

– To pierwszy kierunek studiów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu na naszej uczelni – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. – Kandydatom proponujemy bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia, które będą prowadzone na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

Ponad 70 osób, w tym 11 panów i 3 osoby z zagranicy zgłosiło się na pięlegniarstwo, nowy kierunek na KUL. Chętnych może być więcej, bo nabór trwa do końca stycznia, a zajęcia rozpoczną się 24 lutego, czyli od II semestru.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą realizowane w pracowniach dydaktycznych i laboratoriach oraz w partnerskich placówkach ochrony zdrowia: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytucie Naukowo‑Badawczym w Lublinie i I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie.

dm (Medicus)