Nowi ordynatorzy w szpitalu w Zamościu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu powołał trzech nowych ordynatorów. Przejęli oni obowiązki po prof. Krzysztofie Marczewskim, który zmarł 31.grudnia ub.r.

Lek. med. Jolanta Chodacka‑Tukiendorf, specjalsta chorób wewnętrznych (II stopień specjalizacji) oraz gastroenterolog została szefem Oddziału Gastroenetrologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej, od 2014 r. była zastepcą ordynatora tego oddziału.

Lek. med. Dariusz Dębicki został ordynatorem Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych. Jest specjalistą chorób wewnętrznych (I stopień) oraz posiada specjalizację z nefrologii (II stopień). Od 2013 r. był zastępcą ordynatora tego oddziału.

Dr n. med. Michał Słomian, specjalista medycyny ratunkowej oraz specjalista chorób wewnętrznych (posiada II stopień) został ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

dm (Medicus)