Krzyż Kawalerski dla prof. Teresy Bachanek

Fot. Igor Smirnow/KPRP

Prof. Teresa Bachanek otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo – dydaktycznej na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia oraz za działalność społeczną. Prof. Bachanek była inicjatorką i wieloletnią organizatorką Konferencji Okrągłego Stołu i Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej „Środowisko, a stan zdrowia jamy ustnej”, prezydentem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”, od lat jest zaangażowana w integrację środowiska medycznego i ujednolicenie standardów nauczania na kierunku lekarsko‑dentystycznym.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej. Prof. Teresa Bachanek była kierownikiem Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej UM w Lublinie.

aa (Medicus)
Fot. Igor Smirnow/KPRP