Konkurs na szefa stomatologii

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ogłosił konkurs na stanowisko

dyrektora
Stomatologicznego Centrum Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Od kandydatów wymagane jest m.in.
‑ wykształcenie wyższe,
‑ wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
‑ co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział ds. Szpitali Klinicznych
al. Racławickie 1, 20‑059 Lublin
(pokój 106)

Szczegółowe informacje na stronie: www.sck.lublin.pl

aa (Medicus)