Pociechę dawać i nadzieję

MEDICUS 4/2015

Rekolekcje

Pociechę dawać i nadzieję

„Bóg jest większy” – takie hasło przyświecało rekolekcjom dla służby zdrowia, które odbyły się w dniach 6–8 marca br. Poprowadził je ks. kan. dr Marek Sapryga, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie. Zebrani wsłuchiwali się w tych dniach w przesłanie płynące z duchowości św. Franciszka z Asyżu. Przesłanie szczególnie bliskie tym, którzy każdego dnia stykają się z ludzkim cierpieniem, a ich zadaniem jest „siać nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz (…) i nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać”.

Rekolekcje po raz pierwszy odbyły się w kaplicy SPSK 4. Było to celowe wyjście do środowiska medycznego, do miejsca, gdzie pracownicy służby zdrowia na co dzień pracują, spotykają się z pacjentami, realizują swoje powołanie. Inicjatywa okazała się bardzo trafna, zgromadziła wiele nowych osób, które do tej pory nie uczestniczyły w takich spotkaniach. Szczególną radością dla organizatorów był znaczny udział młodych medyków, odbywających staże w klinice.

Po sobotniej mszy rekolekcyjnej zespół Guadalupe poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu. W niedzielę natomiast, podczas Eucharystii kończącej rekolekcje, uczestnicy rekolekcji złożyli ofiary na rzecz naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Pieniądze zebrane na tacę zostały przekazane na pomoc siostrom prowadzącym przedszkole w Mościskach na Ukrainie oraz na organizowaną przez studentów z Duszpasterstwa Akademickiego UM akcję „Karetka
na front”, mającą na celu zgromadzenie funduszy na zakup karetki. Będzie ona służyła do transportu rannych w rejonie walk.

Monika Makulec

ks. Wojciech Iwanicki

Zdjęcia: Marek Stankiewicz