Nowelizacja listy leków refundowanych ? marzec 2015 r.

MEDICUS 4/2015

Nowelizacja listy leków refundowanych – marzec 2015 r.

Lista leków refundowanych, która obowiązuje od 1 marca 2015 r. zawiera 66 nowych produktów. Wśród nowych leków są między innymi: lek zawierający pericalcit w ramach nowego programu lekowego, wtórnej nadczynności przytarczyc, co pozwala na dobór optymalnej terapii dla pacjentów, wymagających leczenia obniżającego poziom parathormonu.

W zakresie listy aptecznej wśród nowych leków refundowanych są m. in.: lek zawierający esomeprazolum, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, z poziomem odpłatności 50 proc. Jest to opcja terapeutyczna dla pacjentów m. in. z chorobą refleksową przełyku, leczonych złożoną terapią eradykacyjną H. pylori, czy długotrwale przyjmujących niesterydowe leki przeciwzapalne, u których występuje niebezpieczeństwo powstawania wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Lek złożony, zawierający losartanum i amlodypinum, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, z poziomem
odpłatności 30 proc. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Lek złożony, zawierający fenoterolum i ipratropii bromidum w postaci aerozolu inhalacyjnego, refundowany we wskazaniach: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli. Poziom odpłatności 30 proc.

Dla dwóch substancji czynnych zostały rozszerzone dotychczasowe wskazania. Są to: lek zawierający metforminum, refundowany we wskazaniu: nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi (poziom odpłatności 30 proc.) i lek zawierający dabigatranum refundowany we wskazaniach: zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuc oraz jako zapobieganie wystąpieniu tych schorzeń (odpłatność 30 proc.).

Dzięki zmianom na liście refundacyjnej zwiększy się dostępność leczenia
w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii. Refundacją zostaną objęte leki zawierające immunoglobuliny ludzkie w ramach programu lekowego „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych”. Refundacją zostaną też objęte leki zawierające epoprostenol oraz leki zawierające sildenofil w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego”. W ramach katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundowanych dla paclitaxelum, w zakresie leczenia nowotworów złośliwych żołądka. Refundacją zostały też objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: cisplastynę, etopozyd, gemcytabinę, immunoglobulinę ludzką, czynnik VIII krzepnięcia krwi.

Jerzy Jakubowicz