Laur Medyczny – Jadwiga Ilczuk

MEDICUS 4/2015

Laur Medyczny – Jadwiga Ilczuk

Jadwiga Ilczuk od lat jest związana z Podlasiem, gdzie się urodziła. W Białej Podlaskiej ukończyła LO im. Emilii Plater. W 1959 r. ukończyła Wydział Stomatologiczny Akademii Medycznej w Gdańsku, a swoją uczelnię z dużym sentymentem wspomina do dziś i do tej pory utrzymuje kontakty z kolegami z czasów studiów.

Pracę zawodową rozpoczęła 15 kwietnia 1960 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piszczacu. Jej nauczycielką i opiekunką w początkach pracy zawodowej była nieżyjąca już lekarz stomatolog Janina Sobocińska, wzór sumiennego lekarza
i wspaniałego człowieka. Pacjentami dr Ilczuk przez wszystkie lata byli dorośli i młodzież szkolna, którą objęła planowym leczeniem. Z wielkim zaangażowaniem zajmowała się szeroko rozumianą oświatą zdrowotną w dziedzinie higieny jamy ustnej i zębów, realizowała programy fluoryzacji wśród dzieci i młodzieży.

Dr Jadwiga Ilczuk, specjalistka pierwszego stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej, całe swoje życie zawodowe związała z gabinetem stomatologicznym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piszczacu, gdzie w sumie przepracowała 37 lat. Dodatkowo w latach 1988–1995 pracowała w Pogotowiu Stomatologicznym w Białej Podlaskiej. Zawsze zaangażowana w pracy, pełna oddania dla swoich pacjentów była wielokrotnie wyróżniana dyplomami i listami pochwalnymi.

Po przejściu na emeryturę pracuje społecznie w Komisji ds. Seniorów w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Jest działaczką i inicjatorką wielu cenionych akcji w Klubie Seniora przy Urzędzie Miasta Biała Podlaska. Nigdy również nie odmawia pomocy w pracach Samorządu
Lekarskiego w Delegaturze LIL w Białej Podlaskiej. Jest prawdziwym filarem w pracy Komisji Wyborczej.

W życiu Pani Doktor zawsze było miejsce nie tylko na pracę zawodową, ale również na realizowane z pasją zajęcia pozazawodowe. Jako zamiłowana podróżniczka turystka, zwiedziła prawie całą Europę, a także kraje Bliskiego Wschodu (Syria, Liban, Izrael), kraje północnej Afryki (Egipt, Maroko) i tak odległe kraje azjatyckie jak Chiny i Tajlandia. W Białej Podlaskiej jest czynnym członkiem klubu brydżowego. Dr Jadwiga Ilczuk ma dwoje dzieci i 4 wnuków. Mąż – Jan – był lekarzem internistą, pracującym w lecznictwie otwartym w Białej Podlaskiej. Jedna z córek – Marlena – jest lekarzem dentystą, również w Białej Podlaskiej, a wnuk – Karol – studentem II roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracownicy Pani Doktor, we wniosku do Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie napisali m. in. – „Działalność społeczna i charytatywna, nienaganna postawa etyczna i moralna, zaangażowanie w pomoc innym, czynią Panią Doktor Jadwigę Ilczuk godną przyznania Lauru Medycznego”.

Jerzy Jakubowicz