XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy

MEDICUS 4/2015

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy

To był dobry rok

 

Sprawnie i bardzo dynamicznie przebiegły tegoroczne obrady Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w słoneczną sobotę, 21 marca, w lubelskim Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda”.

 

Wzorowi i odznaczeni

 

Dobrej atmosferze obrad sprzyjał optymistyczny nastrój, jaki zwykle niesie ze sobą pierwszy dzień wiosny. Nie było problemów z frekwencją, na spotkanie przybyło 127 spośród 215 delegatów (co stanowi 58 proc.), a także liczni goście, reprezentujący władze wojewódzkie i miejskie oraz samorządy zaufania publicznego.

Rozpoczynając obrady prezes LIL Janusz Spustek poprosił wszystkich zebranych o minutę ciszy, aby upamiętnić zmarłego zaledwie trzy miesiące temu Andrzeja Nowińskiego, lekarza o którym śmiało można powiedzieć, że stanowił filar Lubelskiej Izby Lekarskiej, był jej oddanym członkiem, niezwykle zaangażowanym w prace samorządu i inicjatorem wielu działań na rzecz lekarskiej społeczności. Zostało to docenione i z okazji obchodzonego w ubiegłym roku 25-lecia odrodzonego samorządu lekarzy, prezydent RP odznaczył Andrzeja Nowińskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Niestety, choroba nie pozwoliła Mu uczestniczyć w ceremonii, a przedwczesna śmierć sprawiła, że odznaczenie odebrała – właśnie w czasie tegorocznego zjazdu – z rąk prezesa Janusza Spustka, córka doktora Nowińskiego.

Tradycyjnie też pierwszą część zjazdu poświęcono uhonorowaniu lekarzy, którzy w sposób szczególny wyróżniają się swoją postawą i zaangażowaniem, przestrzegając kanonów
etyki zawodowej, są szlachetnymi ludźmi, stanowią wzór dla innych.

– W tym roku Medalem LIL uhonorujemy dwie takie osoby – mówił prowadzący ceremonię prof. Tomasz Trojanowski. – To Irena Węgrzyn-Szkutnik z Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii UM w Lublinie i Zbigniew Pasik, ginekolog-położnik z Łukowa. Laudację, będącą nie tylko nakreśleniem sylwetki doktor Węgrzyn-Szkutnik, ale też wyrazem szczerego podziękowania, we wzruszający sposób wygłosiła prof. Biruta Fąfrowicz. Obszernie i serdecznie o doktorze Pasiku mówił Jan Hałabuda.

Na zakończenie pierwszej części obrad wręczono też przyznawany przez kolegów Laur Medyczny, który otrzymała Jadwiga Ilczuk, lekarka stomatolog z Piszczaca.

(O wyróżnionych Medalem LIL lekarzach pisaliśmy w poprzednim numerze Medicusa; w obecnym kreślimy sylwetkę J. Ilczuk).

 

Plany na przyszłość

 

W czasie roboczej części zjazdu, którą z ogromną biegłością poprowadził Leszek Buk, wysłuchano sprawozdania finansowego, które przedstawiła skarbnik Izby, Maria Dura.

Rok 2014 przyniósł ponad 4 mln 863 tys. zł przychodów a koszty pochłonęły 4 mln 095 tys. zł. Nadwyżka bilansowa wyniosła niemal 768 tys. zł, które zdecydowano się stosowną uchwałą w całości przekazać na fundusz własny LIL
(szczegóły sprawozdania finansowego i budżet na 2015 rok w tabelach na str. 7).

Jacek Rudnik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że założenia planu przychodów za miniony rok zostały wykonane w 107 proc., a cała gospodarka finansowa Izby była prowadzona prawidłowo i zgodnie z działalnością statutową. Swoje sprawozdanie zakończył pozytywną oceną i wnioskiem o udzielenie absolutorium ORL, co też się stało.

Projekt budżetu na obecny rok w związku ze wzrostem składki zaplanowano w wysokości ponad 5 mln 178 tys. zł ale z ostrożnością, bo jak mówiła Maria Dura, nie wiadomo, jak w sytuacji, kiedy składka wynosi 60 zł, będzie wyglądała jej ściągalność.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Janusz Hołysz, z przykrością stwierdził, że systematycznie rośnie liczba skarg. W ubiegłym roku było ich 139, a tylko w pierwszych miesiącach tego roku jest ich już ponad 40. – Coraz więcej z nich dotyczy braku empatii i niewłaściwego traktowania pacjentów na oddziałach szpitalnych, a także na izbach przyjęć i SOR-ach.

Zjazd zakończył obrady przyjęciem uchwały o podjęciu przez LIL wszelkich działań, dotyczących nabycia na własność budynku przy ul. Chmielnej 4, w którym swoją siedzibę ma Izba. Jak podkreślał prezes Spustek, władze Lublina, do których należy ta posesja, są przychylne tej koncepcji.

Delegaci poparli też dwa apele, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków: o imienne głosowanie ważnych decyzji (np. kto był za podniesieniem stawki składki) i o rozszerzenie platformy e-learningu o akty prawne, które powinny się tam znajdować w dostępnej dla każdego lekarza formie.

Anna Augustowska