Wszystko dla pacjentów

MEDICUS 3/2015

Wszystko dla pacjentów

 

Tegoroczne obchody Dnia Chorego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu miały szczególny wymiar. Podsumowano najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia i wydarzenia przeprowadzone w tej placówce, w tym obchody jubileuszu 20-lecia szpitala, wręczono odznaczenia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, certyfikaty zarządzania jakością oraz dyplomy uznania.

Ubiegły rok dla szpitala „papieskiego” był pomyślny. Udało się m.in. uruchomić zmodernizowane całodobowe lądowisko dla helikopterów, zakupiono nowoczesną aparaturę do diagnostyki endoskopowej, sterylizator plazmowy oraz przeprowadzono generalny remont Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. Fundacja szpitala, za pieniądze otrzymane od nadleśnictw, działających w ramach Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Lublinie (120 tys. zł), zakupila i przekazała nowoczesny aparat USG Oddziałowi Onkologii Klinicznej (na zdjęciu). Łączna wartość wymienionych inwestycji wyniosła ok. 2,5 mln zł. – To był dobry i wyjątkowy rok – podkreśla Andrzej Mielcarek, dyrektor placówki.

Obchody Dnia Chorego w szpitalu „papieskim” rozpoczęły się 11 lutego uroczystą mszą świętą w kaplicy szpitalnej pod przewodnictwem biskupa zamojsko-lubaczowskiego ks. Mariana Rojka, który odwiedził i błogosławił chorych na oddziałach oraz dokonał aktu poświęcenia przeprowadzonych inwestycji. Druga część, podsumowująca przeprowadzone projekty, odbyła się 13 lutego.

rp

 

Odznaczeni:

Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI –
Andrzej Kleinrok; za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i działalności społecznej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI – Andrzej Mielcarek;
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – Krzysztof Gąsiorek. Ponadto, dyrekcja szpitala wyróżniła 106 pracowników dyplomami uznania w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu.