Kasa fiskalna bardzo już realna

MEDICUS 1-2/2015

Kasa fiskalna bardzo już realna

 

Barbara Mieczkowska, doradca podatkowy, odpowiada na pytania dotyczące kas fiskalnych

• Od kiedy lekarz, który w 2014 r. nie posiadał kasy fiskalnej i nie przekroczył w ww. roku obrotu 20 tys. zł, ma obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie?

– Od 1 stycznia 2015 r. wszyscy lekarze, niezależnie od osiągniętego w 2014 r. obrotu uzyskanego od osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek ewidencjonowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej. Na zainstalowanie i zgłoszenie kasy w urzędzie skarbowym mają dwa miesiące, tj. od 1 marca 2015 r. każdy lekarz zobowiązany jest do ewidencjonowania obrotu na kasie.

 

• Czy lekarze, którzy świadczą usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mają obowiązek posiadania kasy?

– Lekarze, świadczący usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie mają obowiązku ewidencjonowania tego obrotu na kasie fiskalnej.W przypadku gdy lekarz, który do 1 marca 2015 r. nie posiadał kasy fiskalnej, ponieważ świadczył jedynie usługi w ramach kontraktu z NFZ, przyjmie prywatnie choćby jednego pacjenta, ma obowiązek wprowadzić obrót na kasę w ciągu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została wykonana czynność.

 

• Czy wystawienie pacjentowi faktury za usługę zwalnia z obowiązku wprowadzenia obrotu na kasę fiskalną?

– Wystawienie osobie fizycznej faktury za wykonaną usługę nie zwalnia z obowiązku wprowadzenia obrotu na kasę fiskalną.

 

• Lekarz przyjął od pacjentki pieniądze na poczet przyszłej usługi protetycznej. Czy należy zaewidencjonować ją na kasie fiskalnej?

– W kasie fiskalnej rejestrujemy obowiązkowo również: zaliczki na poczet przyszłych usług, zapłaty za usługi dokonane przelewem bankowym lub kartą bankową.

 

• Lekarz wykonujący jedynie usługi w ramach kontraktu z NFZ chce sprzedać osobie prywatnej samochód osobowy, wykorzystywany w działalności gospodarczej. Czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży samochodu należy wykazać w kasie fiskalnej?

– Sprzedaż osobie fizycznej środka trwałego, np. samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej pod warunkiem, że sprzedaż udokumentowana jest fakturą.

 

• W jakim terminie lekarze, którzy rozpoczną prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej w nowym roku, mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?

– Nowo rozpoczynający prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej po 1 stycznia 2015 r. mają dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym rozpoczęto działalność, na zainstalowanie, fiskalizację i zgłoszenie do urzędu skarbowego kasy.

 

• Co należy zrobić w przypadku stwierdzenia błędu na wydrukowanym paragonie fiskalnym?

– Korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej jako podstawa ustalenia obrotu do opodatkowania, można dokonać jedynie przez sporządzenie dokumentu, który zawiera opis przyczyny pomyłki oraz wskazanie kwoty sprzedaży. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego nie można dokonać w kasie żadnych poprawek.

 

(Tekst udostępniony przez redakcję Medium – gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej)