Nowelizacja listy leków refundowanych ? listopad 2014

MEDICUS 12/2014

Nowelizacja listy leków refundowanych – listopad 2014

Na listopadowej liście nowych leków refundowanych znalazło się 101 produktów. Są na niej m. in. leki złożone, zawierające amylodypinę i indapamid oraz amylodypinę i ramipril, refundowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych, wchodzących w skład leków. Zgodnie z zaleceniem towarzystw naukowych, stosowanie leku złożonego pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia. Refundowany ma być także lek złożony, zawierający oksykodon i nalokson w przypadku bólu w przebiegu chorób nowotworowych u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe, niepoddające się leczeniu tradycyjnymi metodami. Lek ten do tej pory nie był refundowany i w zależności od dawki kosztował w aptece od 60 do ponad 200 zł. Od 1 listopada 2014 r. – też w zależności od dawki – lek ten dla chorych będzie bezpłatny lub z dopłatą 2 zł 21 gr.

Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych. Refundacją zostanie objęty lek zawierający afatynib w ramach leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc. Ten innowacyjny lek stosowany jest w zaawansowanym stadium choroby lub w przypadku, gdy rak rozprzestrzenił się na inne części ciała. Do lipca 2014 r. lek ten był dostępny tylko w 10 krajach Europy. Obecnie jest on również dostępny dla polskich pacjentów. Zmieni się treść programu lekowego i w leczeniu ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, w związku z objęciem refundacją leku zawierającego etanercept, który jako jedyny może być stosowany u dzieci. Dwa inne leki ustekinumab i adalimumab mogą być stosowane tylko u dorosłych. W leczeniu nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego, refundacją został objęty lek sorafenib.

W katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla octreotydu, w zakresie leczenia guzów przysadki oraz dla winorelbiny w zakresie leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w stadium zaawansowanym.

Refundacją zostały objęte także leki zawierające tenowir oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową, cisplatynę, bosentan oraz docetaksel.

Największe obniżki wśród już refundowanych leków dotyczą preparatów stosowanych przy zapładnianiu in vitro. Leki te stymulują rozrodczość. Elonva staniała aż o 149 zł, menopur o 110 zł, a gonal F o 83 zł. Zakup tych leków dla par starających się o dziecko to jednak nadal bardzo duży wydatek – odpowiednio 365 zł, 288 zł i 380 zł.

Jerzy Jakubowicz