Z myślą o seniorach

MEDICUS 12/2014

Z myślą o seniorach

 

Już po raz trzeci rozdano w Lublinie certyfikaty „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Uroczysta gala odbyła się pod koniec października na Zamku Lubelskim.

Wśród laureatów są także placówki medyczne.

 

Zorganizowany już trzeci raz konkurs doskonale wpisuje się w prowadzoną w Lublinie politykę społeczną, ukierunkowaną na wspieranie i promowanie aktywizacji najstarszych mieszkańców naszego miasta. W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 52 podmioty, w tym 29 to ubiegłoroczni laureaci, a 23 to ci, którzy o certyfikat starali się po raz pierwszy. – Po weryfikacji wniosków członkowie komisji zwizytowali wybrane miejsca – informowano w lubelskim Ratuszu.

Głównym celem konkursu jest promowanie tych placówek, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne oraz oferują odpowiednie usługi, zniżki lub produkty – korzystne dla osób starszych. Z roku na rok coraz więcej firm stara się i otrzymuje certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Przed rokiem takich miejsc było 36, a w roku 2012 – podczas pierwszej edycji konkursu – tylko 26. W tym roku już 49. Na liście certyfikowanych instytucji jest m.in. kino Bajka, dające zniżki seniorom i prowadzące „Kino Seniora”, Muzeum Lubelskie, Kawiarnia&Księgarnia „Między Słowami”, zajazd „Katarzyna”, Dom Kultury LSM, Teatr Stary, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Warsztaty Kultury, Muzeum Wsi Lubelskiej, MPK Lublin, Targi Lublin a także 18 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, Studio Urody, prowadzone przez babcię i wnuczkę a także placówki medyczne: Centermed Lublin Sp. z o.o.; Orto-Optymist (usługi medyczne); audioNOVA (aparaty słuchowe, badanie słuchu); Specjalistyka Czechów (centrum medyczne); NZOZ SANUS Jacek Madej i Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.

Lublin od lat jest prekursorem ogólnopolskiej inicjatywy w zakresie aktywizacji osób starszych i inicjatyw międzypokoleniowych. W mieście działa pełnomocnik prezydenta ds. seniorów oraz Społeczna Rada Seniorów, opracowano Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów.

– Sukcesywnie rozbudowujemy sieć ośrodków wsparcia osób starszych. Powstają specjalistyczne placówki, np. oddział Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, przeznaczony dla osób z chorobą Alzheimera. Z powodzeniem funkcjonują Kluby Seniora – mamy ich już 10 – w których
prowadzone są cykliczne wydarzenia senioralne. Przykładowym działaniem jest dzisiejszy konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” – podkreślano w czasie gali na Zamku.

Na stronie internetowej UM Lublin prowadzona jest zakładka „Miasto dla Seniorów”, gdzie znajduje się wykaz imprez i wydarzeń, z których mogą korzystać seniorzy.

aa