Nasi w Sejmiku

MEDICUS 12/2014

Nasi w Sejmiku

 

Wśród 33 nowych radnych Lubelskiego Sejmiku Samorządowego znajdzie się tym razem aż 5 lekarzy. Polskie Stronnictwo Ludowe będą reprezentować: Marek Kos, chirurg z Kraśnika i Stanisław Misztal, okulista z Zamościa. Platformę Obywatelską: Krzysztof Bojarski, chirurg z Łęcznej i Zofia Woźnica, pediatra z Biłgoraja; zaś Sojusz Lewicy Demokratycznej Riad Haidar, pediatra-neonatolog z Białej Podlaskiej.

 

„Jestem przekonany, że powierzenie Państwu tych prestiżowych i odpowiedzialnych funkcji jest odzwierciedleniem Państwa wybitnych kompetencji i eksperckiej wiedzy w zakresie medycyny, zdrowia publicznego i zarządzania w ochronie zdrowia. Ten niewątpliwie osobisty sukces, można również odczytywać jako dowód uznania dla wartości, które są fundamentem naszego zawodu i służby cierpiącemu człowiekowi. To cieszy i krzepi naszą lekarską korporację” – czytam w liście gratulacyjnym prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej Janusza Spustka do wybranych.

Przypomnijmy, że samorząd województwa lubelskiego aktywnie włącza się w ochronę i promocję zdrowia poprzez realizację zadań, związanych z pełnieniem funkcji podmiotu tworzącego jednostek ochrony zdrowia. Zadania dotyczące ochrony zdrowia realizowane są poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej. Samorząd województwa nadzoruje 21 jednostek ochrony zdrowia, w tym: 14 jednostek lecznictwa stacjonarnego; 3 zakłady lecznictwa ambulatoryjnego i 4 jednostki ratownictwa medycznego.

(ms)