Zmiany w receptach lekarskich

MEDICUS 11/2014

Zmiany w receptach lekarskich

Zmiany są niezbyt duże, ale istotne. Podane są w dwóch rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia w DzU z dnia 3.09.2014 r., poz. 1172 oraz w DzU z dnia 11.09.2014 r., poz. 1239.

Rozporządzenie z dnia 3 września 2014 r. mówi o zmianach rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych i preparatów zawierających te środki lub substancje. Zmiany te skomentowała i zaproponowała swoje rady praktyczne Jadwiga Pyszkowska, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. J. Pyszkowska uważa, że ww. zmiany poprawią dostępność do analgetyków opioidowych dla cierpiących pacjentów i zniosą
irracjonalne restrykcje wobec lekarzy ordynujących leki przeciwbólowe i wobec aptekarzy wydających te leki.

– Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz dotychczas wymaganych danych, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie, albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkość dawki. Informację tę można zapisać tylko raz bez wymieniania nazwy substancji np. „jeden g dwieście mg”, czy „sześćset mg” lub w drugiej wersji np. sześćdziesiąt tbl. po 20 mg.

– Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania (dotychczas było na 30 dni). Lekarz może wystawić do 3 recept na ww. leki, na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania. Jeżeli ze wskazanego przez lekarza sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, aptekarz wydając lek przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania. Na recepcie podaje się sposób dawkowania środka odurzającego lub substancji psychotropowej. Recepty te mogą być realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia (dotychczas było to w ciągu 14 dni).

NFZ poinformował, że od 4 października 2014 r. zmieniły się również zasady wystawiania recept na inne rodzaje leków. Zmiany polegają przede wszystkim na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta oraz zwiększeniu ilości leku, jaką można przepisać na jednej recepcie. Zgodnie z tym od 4 października 2014 r. lekarz może wystawić:

– receptę na ilość leku do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania, podając sposób dawkowania,

– do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku na więcej niż 120 dni stosowania (dotychczas można było wypisać na okres 90 dni),

– wystawić receptę na podwójną ilość leku recepturowego,

– do 16 recept na wykonywane w aptece leki recepturowe w postaci maści, kremów, mazideł, past lub żelów, do stosowania na skórę, niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. Można obecnie przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, np. od 100 g do 1000 g. Ta zmiana została dokonana w wyniku realizacji postulatów lekarzy dermatologów,

– do 6 recept na środki antykoncepcyjne, na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego okresu stosowania.

Natomiast na przełomie roku 2014/2015 mogą się ukazać (lub nie), nowe przepisy dotyczące umów na leki refundowane. W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych, poinformujemy o nich na łamach Medicusa.

Jerzy Jakubowicz