Wrześniowa lista refundacyjna

MEDICUS 10/2014

Wrześniowa lista refundacyjna

 Lista wrześniowa leków refundowanych nie wprowadza wielkich zmian. Na liście znalazł się Seebri Breezhaller, lek pomocny w łagodzeniu przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych. Refundowana będzie również Neulasta, podawana pacjentom po chemioterapii i radioterapii. Zapobiega ona występowaniu gorączki neutropenicznej, która może doprowadzić do śmierci – cena leku została obniżona ze 123 zł do 3,2 zł.

Nowa lista pozwala na podawanie preparatu Prolia kobietom powyżej 60 r.ż., cierpiącym na osteoporozę. Refundowana obecnie jest również wigbatryna, podawana dzieciom z zespołem Westa, u których dochodzi do zahamowania rozwoju psychruchowego. Choroba ta atakuje dzieci w wieku od 3 do 9 miesiąca życia, koszt jednego opakowania leku wynosi 3,2 zł.

W ramach programu: „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu” refundacją został objęty kolejny lek zawierający toksynę botulinową, a w ramach programu: „Leczenie mięsaków tkanek miękkich” – lek zawierający sunitynib.

Natomiast Rada Przejrzystości przy MZ uznała za uzasadnione objęcie refundacją w cukrzycy typu 2 produktów leczniczych: Janumet i Ristofor zawierających sitagliptynę z metforminą oraz preparat Ristaben (sitagliptyna). Zdaniem rady preparaty te powinny być refundowane u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w monoterapii lub metforminy i sulfonylomocznika nie pozwala osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii.

Jerzy Jakubowicz