Łuszczyca ? problem społeczny

MEDICUS 10/2014

Stowarzyszenie Osób Chorych na Łuszczycę w Lublinie

Łuszczyca – problem społeczny

z dr. n. med. Adamem Borzęckim, opiekunem medycznym Stowarzyszenia ordynatorem Oddziału Dermatologicznego NZOZ Med-Laser w Lublinie rozmawia Jerzy Jakubowicz

 

• Łuszczyca jest chorobą społeczną?

– Niestety tak. W Polsce na łuszczycę choruje 1.380 tys. mieszkańców, co stanowi 3,6 % populacji, a w województwie lubelskim jest 40 898 chorych i stanowi to 1,9% ludności. Badania oparto na analizie danych statystycznych pochodzących z NFZ. Należy jednak założyć, że są one zaniżone, ponieważ uwzględniono chorych, korzystających z poradni mających zakontraktowane umowy z NFZ. Nie brano pod uwagę chorych, korzystających z prywatnych gabinetów i innych spółek medycznych.

 

• Czy jest chorobą zakaźną?

– Absolutnie nie. Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną, pojawiającą się pod wpływem rozmaitych czynników prowokujących u osób predysponowanych. Jednak nie dotyczy ona tylko i wyłącznie skóry. Wielu pacjentów z łuszczycą cierpi również na zapalenie stawów. Osoby chorujące na łuszczycę są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju chorób na podłożu miażdżycowym i cukrzycy. W czasie badań przeprowadzonych przez National Psoriasis Foundation stwierdzono, że 75% pacjentów, chorujących na łuszczycę przyznało, że znacznie obniża ona jakość ich życia. Stwierdzono wyższą zapadalność na północnych, zimniejszych obszarach niż na obszarach o klimacie suchym i gorącym. Łuszczyca występuje zdecydowanie częściej wśród Europejczyków i białych mieszkańców Ameryki Północnej. Natomiast nie występuje wcale lub sporadycznie wśród rdzennych mieszkańców Afryki Zachodniej czy Aborygenów w Australii.

 

• Jakie jest podłoże łuszczycy i jej postacie kliniczne?

– Już pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia założono, że u podłoża łuszczycy leżą zaburzenia immunologiczne. Jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy okazało się, że lek (cyklosporyna), działający supresyjnie na limfocyty T powoduje zdecydowaną poprawę w przebiegu łuszczycy. Przez ostatnie dwie dekady prowadzone są intensywne badania nad limfocytami T i uwalnianymi z nich cytokinami, jako pełniącymi główną rolę w patogenezie łuszczycy. W wyniku tych badań uzyskano nowe osiągnięcia w leczeniu choroby, tzw. leki biologiczne, które mają zdolność wybiórczego hamowania procesów zapalnych, specyficznych dla łuszczycy. Najczęstszą postacią kliniczną jest łuszczyca zwykła. Pozostałe typy, czyli łuszczyca krostkowa, stawowa i erytrodermia łuszczycowa są co prawda znacznie rzadziej spotykane, ale wiążą się z cięższym przebiegiem.

 

• Leczenie łuszczycy.

– W leczeniu, w większości przypadków stosujemy leki w postaci maści, ale u chorych, nie poddających się tej terapii należy rozpatrzyć włączenie leczenia systemowego, a więc fototerapii, cyklosporyny, metotreksatu, retinoidy. W ostatnich latach, dzięki powstaniu parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy (przewodniczący poseł Ryszard Kalisz) i udziału Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę w obradach tego zespołu udało się wywalczyć leczenie biologiczne, refundowane przez NFZ. Należy pamiętać, że łuszczyca jest chorobą ogólnoustrojową i współistnieje z innymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, miażdżyca, choroba wieńcowa, hiperlipidemie, nadciśnienie tętnicze, zapalne choroby jelit.

 

• Dużo dla popularyzacji wiedzy o łuszczycy zrobiło powołane stowarzyszenie chorych.

– Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie powstało w 1993 r. Istotną rolę odegrał wtedy jako współorganizator dr n. med. Bogusław Wach, ówczesny dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Dermatologicznej.

 

• Główne cele w działalności Stowarzyszenia.

– Celem powołania tej organizacji było współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie szerzenia wiedzy o przyczynach i przebiegu choroby, o współczesnych metodach leczenia, zwłaszcza w warunkach domowych, współpraca ze stowarzyszeniami, których założeniem jest praca dla chorych. Niezwykle ważną rzeczą jest integracja ludzi potrzebujących pomocy. Prowadzimy cykliczne spotkania członków i sympatyków, na których lekarze dermatolodzy wygłaszają prelekcje na tematy związane z łuszczycą. Uczymy żyć z łuszczycą. Mówimy o tolerancji i jej braku w naszym społeczeństwie. Tłumaczymy, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną, a należy do rodzaju schorzenia kosmetycznego, niegroźnego dla otoczenia.

Należymy do Europejskiej Federacji Chorych na Łuszczycę (EUROPSO), która zrzesza 18 państw. W 2003 r. otrzymaliśmy prestiżową nagrodę w konkursie organizowanym przez EUROPSO. W naszym projekcie leczenia zaproponowaliśmy połączenie leczenia dermatologicznego z psychoterapią.

 

Kontakt: Stowarzyszenie Chorych
na Łuszczycę Zarząd Główny w Lublinie,
ul. Młyńska 14A, 30-406 Lublin.

Tel.: (81) 532-90-90

e-mail: luszczycalublin@interia.eu