Nowe Centrum Pulmonologii

MEDICUS 10/2014

Nowe Centrum Pulmonologii

 

W Szpitalu Kolejowym na powstać nowoczesne Centrum Pulmonologii. Inwestycja jest bardzo potrzebna. Województwo lubelskie jest w krajowej czołówce zachorowań na gruźlicę i choroby płuc.

Dane są porażające. Pod względem zachorowań na gruźlicę (we wszystkich postaciach oraz gruźlicę płuc) lubelskie jest na pierwszym miejscu w Polsce. Według danych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w 2012 roku wskaźnik zachorowań na 100 tys. osób wynosił 30,2 (przy ogólnym wskaźniku dla Polski na poziomie 19,6). Rok wcześniej było to aż 37. Sięgając wstecz do 2008 roku, województwo lubelskie pod względem zapadalności na gruźlicę jest na przemian albo na pierwszym albo na drugim miejscu w kraju.

Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) choruje w Polsce co dziesiąta osoba powyżej 30. roku życia. To znaczy, że choruje aż dwa miliony osób w kraju. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia POChP zajmuje już czwarte miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie (po schorzeniach układu krążenia, nowotworach i zgonach nagłych). W ciągu najbliższych kilkunastu lat najprawdopodobniej przesunie się na trzecie miejsce.

Z tych powodów potrzebne są centra i oddziały, w których specjaliści będą mogli przy zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia zająć się pacjentami z chorobami płuc. Tak właśnie ma być w Szpitalu Kolejowym. Inwestycja miałaby pochłonąć 30 milionów złotych, o przyznanie których dyrekcja wystąpiła z wnioskiem do marszałka województwa. Są duże szanse, że szpital otrzyma pieniądze z unijnych funduszy przyznanych na lata 2014–2020. Projekt już został oceniony jako kluczowy dla województwa i wpisany na listę przedsięwzięć priorytetowych. Jeśli plan się powiedzie, nowoczesne centrum powinno być gotowe w drugim kwartale 2018 roku.

Jakie są plany? W Centrum Pulmonologii miałyby się znaleźć cztery oddziały i w sumie 100 łóżek. Zostaną utworzone oddziały: pulmonologiczno-internistyczny z pododdziałami: alergologicznym, onkologicznym i Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego, oddział pulmonologiczno-rehabilitacyjny oraz oddział leczenia gruźlicy.

O tym, jak potrzebne jest takie Centrum w Szpitalu Kolejowym świadczą też inne liczby. W 2013 roku placówka realizowała program „Profilaktyka raka płuc na terenie województwa lubelskiego w latach 2012–2015”. Przebadano 225 osób (194 palaczy papierosów). W wyniku badań stwierdzono zmiany w układzie oddechowym u 77 osób. Były to m.in. zmiany guzkowe powyżej 10 mm, zmiany rozsiane i wieloguzkowe, powiększenie węzłów chłonnych wnęk płucnych, powiększenie śródpiersia. W kilku przypadkach stwierdzono zmiany dotyczące innych narządów (nadnercze, nerki, wątroba). Program pozwolił na szybkie rozpoczęcie leczenia osób, u których wykryto zmiany. Poza tym większość badanych zadeklarowała, że przestanie palić papierosy lub postara się prowadzić zdrowszy tryb życia.   KP