Zmiany na liście leków refundowanych ? maj 2014

MEDICUS 6-7/2014

Zmiany na liście leków refundowanych – maj 2014

Do nowego wykazu dodano 117 leków, w tym:

          lek zawierający indakaterol, refundowany we wskazaniu – przewlekła obturacyjna choroba płuc, w leczeniu podtrzymującym u pacjentów powyżej 18 r.ż.;

          lek zawierający lakozamid, refundowany we wskazaniu – terapia dodana u chorych powyżej 16 r.ż. z padaczką ogniskową, z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia w przypadku co najmniej 2 prób terapii;

          lek zawierający posakonazol, refundowany we wskazaniu – zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepie szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych oraz we wskazaniu u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym, otrzymujących chemioterapię;

          kolejny lek zawierający kwas zoledronowy, który dotychczas był stosowany w nowotworze złośliwym gruczołu krokowego z przerzutami do kości. Obecnie zmiana zakresu refundacji umożliwi podawanie go w zapobieganiu
powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów, z każdym zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości, bez precyzowania rodzaju nowotworu;

          lek złożony, zawierający dwie substancje o działaniu przeciwbólowym: tramadol i paracetamol. Lek będzie refundowany we wskazaniach: nowotwory złośliwe (bezpłatnie) oraz w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu (odpłatność 30%);

          nowy lek zawierający pleriksofor, który będzie stosowany w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu granulocytów dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek szpiku u dorosłych, pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których planowane jest wykonanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych.

Na skutek upłynięcia (1 maja 2014 r.) terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych dwa leki zostały ograniczone tylko do jednego wskazania: lamotrygina we wskazaniu padaczka oporna na leczenie oraz kwetiapina we wskazaniu – schizofrenia.

Diabetycy zrzeszeni w Fundacji „Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja” alarmują, że polscy pacjenci z cukrzycą typu 2, połączoną z otyłością nie mają nadal dostępu do nowoczesnych terapii z zastosowaniem analogów GLP-1. Leki te realizują wszystkie cele leczenia cukrzycy określone przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, pozwalają kontrolować rozwój groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Terapie te od wielu lat są standardem leczniczym w 22 krajach Europy i mają zasadnicze znaczenie dla pacjentów z otyłością, ponieważ jako jedyne prowadzą do obniżenia wagi ciała. Wiceminister zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki przyznał, że analogi GLP-1 to „ciekawa opcja terapeutyczna”, ale resort zdrowia ciągle rozmawia z firmą farmaceutyczną nad wypracowaniem rozwiązania kompromisowego; zapewne chodzi o obniżenie wysokich kosztów terapii tymi lekami.

Jerzy Jakubowicz