Okulistyka XXI wieku w Lublinie

MEDICUS 6-7/2014

Okulistyka XXI wieku w Lublinie

14 maja 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku klinik okulistycznych SPSK 1 z udziałem m.in. Janusza Spustka, prezesa LIL oraz Marii Dury, skarbnika LIL, a jednocześnie członka Rady Społecznej SPSK 1.

 

– Gmach lubelskiej okulistyki został zbudowany w latach 70. XX wieku i zgodnie z ówczesną modą wypełniony był drewnianą boazerią i parkietami. Paradoksalnie to, co stwarzało wielkie problemy i niebezpieczeństwo pożarowe pomogło pozyskać z ministerstwa zdrowia środki na remont kapitalny całego obiektu. Remont, na który uzyskaliśmy 34 mln zł, miał trwać prawie dwa lata – przypominał Adam Borowicz, dyrektor SPSK 1 – ale został wykonany w 9 miesięcy i spełnił w pełnym zakresie nasze oczekiwania. Budynek okulistyki zmienił się w sposób zasadniczy – sale chorych są małe, z węzłami sanitarnymi. W salach dziecięcych na ścianach są kolorowe obrazki. Do 3 sal operacyjnych w starym budynku doszły 3 sale w nowym. Gdyby NFZ przyznał większy kontrakt, kolejki na zabiegi zniknęłyby w ciągu roku.

– Po remoncie, kierowana przeze mnie klinika zyskała 12 łóżek – mówił prof. Tomasz Żarnowski, kierownik Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry. – Połowa operacji będzie wykonywana w trybie ambulatoryjnym, a łóżka zostaną przeznaczone dla chorych, którzy bezwzględnie wymagają hospitalizacji. Dotyczy to chorych po operacjach przeciwjaskrowych, z ciężkimi schorzeniami rogówki i po przeszczepach rogówki oraz po skomplikowanych operacjach zaćmy.

Oprócz wyremontowanych pomieszczeń klinika dostanie także nowy sprzęt diagnostyczny i operacyjny, m.in. optyczną koherentną tomografię (OCT), biomikroskopię ultradźwiękową (UBM), topograf rogówki, urządzenia do laseroterapii jaskry, sprzęt do operacji przeciwjaskrowych i operacji zaćmy. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt poprawi możliwości diagnostyczne chorób przedniego odcinka gałki ocznej oraz stworzy nowe możliwości do prowadzenia badań klinicznych. Rocznie spodziewamy się wykonywać około 1500 operacji zaćmy, ponad 300 operacji przeciwjaskrowych, 100 przeszczepów rogówki oraz ponad 1000 innych operacji (plastyczne, iniekcje wewnątrzgałkowe). Jako ośrodek referencyjny leczymy liczne powikłania pooperacyjne z całego makroregionu oraz spoza
jego obszaru. Planowane jest wprowadzanie nowych technik operacyjnych (np. śródoperacyjna laseroterapia w jaskrze, małoinwazyjne techniki operacji jaskry). Ważne znaczenie dla transplantologii ma unikalny w skali kraju Lubelski Bank Tkanek Oka, dostarczający materiał do przeszczepów na potrzeby kliniki oraz innych ośrodków krajowych.

– Wraz z otwarciem nowego obiektu w sposób znakomity poprawią się warunki chorych hospitalizowanych – mówił dr hab. Jerzy Mackiewicz, kierownik Kliniki Siatkówki i Ciała Szklistego. – Chorym korzystającym z usług poradni przyklinicznej możemy teraz zaoferować przebudowaną, znacznie lepiej funkcjonującą rejestrację i więcej gabinetów przyjęć z dodatkowym miejscem do oczekiwania na wizytę. W nowych pomieszczeniach poradni planujemy rozszerzyć zakres badań diagnostycznych siatkówki, a dokładnie stworzyć nowoczesną pracownię badań elektrofizjologicznych siatkówki oraz referencyjny, certyfikowany ośrodek badań obrazowych siatkówki.

Wreszcie, co jest dla nas najistotniejsze, otrzymujemy nowoczesny, spełniający najwyższe standardy blok operacyjny, co w znakomity sposób ułatwi wykonywanie zabiegów operacyjnych. Jesteśmy
jednym z pionierskich ośrodków stosujących nowoczesną technikę chirurgii szklistkowo-siatkówkowej, tzw. witrektomię. Leczymy też urazy gałki ocznej i wprowadziliśmy nowoczesną chirurgię zaćmy. Profil leczenia chirurgicznego poszerzony jest o przeszczepy rogówki, w tym przeszczepy penetrujące i warstwowe, oraz zaawansowane metody operacji zeza, w tym leczenie zezów porażennych z zastosowaniem szwów regulowanych. Poradnia przykliniczna naszej kliniki zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych ze zwyrodnieniem plamki (AMD), retinopatią cukrzycową, innymi schorzeniami siatkówki, a także
kompleksową diagnostyką i leczeniem zapaleń błony naczyniowej.

Trzecia klinika, mieszcząca się w tym samym budynku, Klinika Okulistyki Ogólnej, powstała w 2011 roku. Kieruje nią prof. Robert Rejdak. Klinika prowadzi diagnostykę i terapię szerokiego spektrum schorzeń narządu wzroku u dzieci i dorosłych, chirurgię zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, podszycia soczewek wewnątrzgałkowych w bezsoczewkowości, zabiegi chirurgii siatkówkowo-szklistkowej z powodu odwarstwienia siatkówki, zaawansowanej retinopatii cukrzycowej oraz schorzeń plamki żółtej, zaopatrywanie ciężkich urazów gałki ocznej z rekonstrukcją przedniego i tylnego odcinka oka, zachowawcze leczenie schorzeń siatkówki – laseroterapia oraz doszklistkowe iniekcje sterydów i leków z grupy anty-VEGF. W schorzeniach u dzieci zajmuje się leczeniem i zapobieganiem retinopatii wcześniaczej, leczeniem chirurgicznym zeza.

Jerzy Jakubowicz