Wojsko leczy serca

MEDICUS 05/2014

Wojsko leczy serca

z Grzegorzem Sobieszkiem kierownikiem Pracowni Hemodynamiki i Oddziału Kardiologii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie rozmawia Jerzy Jakubowicz

• Od kiedy działa pracownia hemodynamiki szpitala wojskowego w Lublinie?

 Pracownia Hemodynamiki jest niezależną jednostką w strukturach szpitala wojskowego, która powstała 17 czerwca 2013 roku Zabezpiecza również potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne 16-łóżkowego oddziału kardiologii, który wchodzi w skład Kliniki Chorób Wewnętrznych, kierowanej przez prof. Władysława Witczaka.

 

• Pracownia hemodynamiki powstała ponieważ…

– Zarówno pracownia hemodynamiki jak i oddział kardiologii powstały ze względu na duże zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi zdrowotne w zakresie kardiologii. Właśnie dzisiaj, w czasie wizyty pana redaktora, udrożniamy dwa groźne przewężenia w prawej tętnicy wieńcowej. Dotychczas pacjenci leczeni w szpitalu wojskowym, cierpiący na schorzenia kardiologiczne, nie byli optymalnie leczeni ze względu na wydłużony czas oczekiwania i brak dostępności do niektórych metod diagnostycznych i leczniczych, takich jak koronarografia, angioplastyka wieńcowa, elektroterapia serca. Transport pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w stanie zagrożenia życia do innych ośrodków kardiologii inwazyjnej wiązał się z ryzykiem pogorszenia stanu chorego, a nawet śmierci. Teraz możemy już leczyć pacjentów w pracowni hemodynamicznej, na miejscu, w szpitalu.

 

• Jakie badania mogą być wykonywane w pracowni?

-– Wykonywane są praktycznie prawie wszystkie możliwe we współczesnej kardiologii badania oraz zabiegi lecznicze przy użyciu sprzętu najnowszej generacji. Pracownia dysponuje nowoczesnym angiografem stacjonarnym marki Philips oraz angiografem mobilnym marki Zhiem, które pozwalają na zmniejszenie dawki promieniowania i kontrastu oraz polepszają jakość obrazu. W pracowni odbywają się zabiegi wszczepiania stymulatorów serca. Skomplikowane zabiegi interwencji na naczyniach wieńcowych o najwyższym stopniu trudności mogą być wykonywane w pracowni dzięki posiadaniu rotablatora (zabiegi przy użyciu wiertła w celu modyfikacji zwapniałych, niepoddających się innym metodom leczenia zwężeń), ultrasonografii wieńcowej (IVUS), pozwalającego na optymalizację trudnych zabiegów. Ocenę istotności zwężeń według najnowszych standardów umożliwia aparat do FFR, czyli pomiaru tzw. cząstkowej rezerwy przepływu. W trakcie zabiegów na naczyniach wieńcowych 90% wszczepianych stentów
to stenty powlekane lekiem najnowszej generacji, w tym stenty bioabsorbowywalne. Wyposażenie w wysokiej klasy sprzęt oraz doświadczenie i umiejętności personelu stawiają pracownię na równi z najlepszymi ośrodkami w kraju.

Natomiast na oddziale kardiologii wykonywana jest szeroka diagnostyka, w tym próby wysiłkowe ekg, holtery ekg i RR, echo przezprzełykowe i dobutaminowe. Przy oddziale funkcjonuje także poradnia.

 

• Kto może wykonywać w pracowni badania?

– Ze względu na brak kontraktu z NFZ pracownia wykonuje zabiegi głównie u pacjentów ze stanami zagrożenia życia, w trybie nagłym.

 

• Jaki jest czas oczekiwania na badanie?

– Wielu pacjentów, oczekujących w wielomiesięcznych kolejkach na koronarografię, dowiaduje się o możliwość wykonania tego zabiegu dużo szybciej u nas, w Szpitalu Wojskowym. Pracownia posiada możliwości wykonania badań i skrócenia czasu oczekiwania, od którego często zależy życie pacjentów. Niestety, nie mamy kontraktu z NFZ.

 

• Jakie są dalsze plany rozwoju placówki?

– Zamierzamy zwiększyć zakres działalności o nowe rodzaje zabiegów leczniczych oraz o zakup nowego sprzętu o jeszcze wyższej jakości, co ma zasadniczy wpływ na wykonywane badania i zabiegi. Bardzo ważnym aspektem w realizacji tych planów pozostaje podpisanie kontraktu z NFZ. Wydaje się, że przy zawieraniu kontraktów uwzględnione powinno zostać wyposażenie oraz zakres trudności wykonywanych u nas zabiegów, nie odbiegających od najlepszych w województwie i kraju. W przeciągu najbliższych kilku lat, w szpitalu wojskowym ma powstać oddział kardiochirurgii, co spowoduje powstanie możliwości poszerzenia zakresu wykonywanych zabiegów. Obok stałego, wysokokwalifikowanego personelu pracowni uczą się u nas również lekarze specjalizujący się w zakresie kardiologii.