Nasi w Naczelnej

MEDICUS 05/2014

Nasi w Naczelnej

W 75-osobowej Naczelnej Radzie Lekarskiej i tym razem nie zabraknie przedstawicieli Lubelszczyzny. Przez kolejne cztery lata będą w niej zasiadać: Maria Dura, Dariusz Hankiewicz, Janusz Spustek i Marek Stankiewicz. Funkcję zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej będzie pełnić Mieczysław Orzeł, a funkcję sędziego Naczelnego Sądu Lekarskiego Joanna Wysokinska-Miszczuk. W 15-osobowym składzie Krajowej Komisji Wyborczej znalazły się: Maria Dura i Anna Zmysłowska. Wszyscy deklarują aktywną i ofiarną pracę w komisjach problemowych i posiedzeniach plenarnych, które odbywają się siedem razy w roku.