Jezus żyje! Alleluja!

MEDICUS 04/2014

Jezus żyje! Alleluja!

Po przeżyciu czterdziestodniowego czasu Wielkiego Postu będziemy znowu radowali się ze Zmartwychwstania Chrystusa, obchodząc Wielkanocne Święta. W tym roku radość poranka wielkanocnego będzie niewątpliwie spotęgowana wyniesieniem na ołtarze Błogosławionych Papieży: Jana XXIII i naszego Rodaka Jana Pawła II. Postacie nowych świętych stanowią ogromny skarb dla wierzących, a jednocześnie są stale odczytywane jako autorytety przez tych, którzy poszukują prawdziwego oblicza Boga i przez tych, którzy wierzą inaczej.

Myśli św. Jana Pawła II są szczególnie nam bliskie i warto do nich ciągle powracać. Wielokrotnie Papież zwracał się do świata medycznego, wskazując właściwy kierunek wypełniania naszego powołania. W 1987 roku, w Gdańsku, tak do nas
mówił: „Trzeba podtrzymywać za wszelką cenę piękną polską tradycję: działalność lekarza czy pielęgniarki [powinna być] traktowana nie tylko jako zawód, ale także – a może przede wszystkim – jako powołanie. Opieka nad ludźmi niesprawnymi i starymi, opieka nad ludźmi chorymi psychicznie – te dziedziny są bardziej niż jakakolwiek dziedzina życia społecznego miernikiem kultury społeczeństwa i państwa. Wczuwając się w ten niełatwy dzień powszedni pracowników służby zdrowia, myślę o wszystkich ludziach, którzy swą wiedzą i umiejętnością oddają wielorakie przysługi cierpiącym bliźnim – i pragnę, w imieniu Kościoła, złożyć pod ich adresem wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności” (12.06.).

W 1982 roku w Szpitalu Miejskim w Brescii Jan Paweł II przekazał nam
życzenia: „Życzę, żeby towarzyszyła Wam żywa świadomość pełnienia szlachetnej misji w służbie życia. Niech na co dzień [towarzyszy Wam] coraz mocniej odczucie, jak piękną rzeczą jest poświęcić się na służbę życiu ludzkiemu: jak to jest zasługujące, gdy tylu braciom przywraca się zdrowie, uśmiech i radość życia. Niech Was, umiłowani, wspomaga Pan w tej pracy i dodaje Wam odwagi, abyście pozostali wierni tym deontologicznym zasadom, które powołanie medyczne czynią świętym” (26.09.).

Życzę Państwu, aby te słowa św. Jana Pawła II spełniały się w Państwa życiu i aby radość wielkanocna napełniała Wasze serca. Jezus żyje! Alleluja!

ks. Wojciech Iwanicki
Duszpasterz Służby Zdrowia
Archidiecezji Lubelskiej