Marcowa lista refundacyjna

MEDICUS 04/2014

Marcowa lista refundacyjna

Nowa lista refundacyjna, która obowiązuje od 1 marca 2014 r., w części aptecznej zawiera 84 nowe produkty, ale tylko dziewięć z nich to preparaty innowacyjne.

Dobrą wiadomością dla wszystkich pacjentów jest z pewnością zwiększenie dostępności leczenia poprzez rozszerzenie wskazań dotyczących leków stosowanych w ramach programu lekowego i chemioterapii. Na marcowej liście szczególnie widoczne są korzystne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Pojawiły się nowe leki innowacyjne stosowane w leczeniu m. in. czerniaka, raka nerki, raka żołądka, mięsaków tkanek miękkich oraz glejaków mózgu. Rozszerzono także wskazania dla innowacyjnych substancji w terapii zaawansowanego raka jajnika i niedrobnokomórkowego raka płuc. Refundowany również będzie lek dla pacjentów z neutropenią, leczonych chemioterapią cytostatyczną z powodu nowotworów złośliwych.

Nowy lek zawierający welaglucerazę alfa będzie bardzo istotny dla pacjentów z chorobą Gauchera typ 1. W chorobie Gauchera, z powodu dziedzicznego braku enzymu, następuje odkładanie glukozyloceramidu m.in. w śledzionie, wątrobie, kościach.

Na nowej liście refundacyjnej znalazły się także innowacyjne leki stosowane m.in. w reumatoidalnym zapaleniu stawów i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, spastyczności kończyny górnej oraz przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B.

W zakresie listy aptecznej refundowane będą: lek zawierający ludzki inhibitor C1 esterazy, stosowany w celu przerwania ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego; lek zawierający desloratadynę, refundowany w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki; lek zawierający lipegfilograstim, refundowany w przypadku skrócenia czasu trwania neutropenii.

Jak uważa przedstawiciel ZP Infarma, rozszerzenie wskazań do stosowania kilku leków innowacyjnych w marcowej liście refundacyjnej należy uznać za pozytywną, bardzo potrzebną zmianę. ZP Infarma reprezentuje 31 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne.

Marcową listę refundacyjną krytykuje natomiast Stowarzyszenie Diabetyków za to, że na liście nadal nie znalazły się nowoczesne leki przeciwcukrzycowe – leki inkretynowe, które obniżają skutecznie poziom glukozy we krwi i pozwalają zmniejszyć masę ciała.

Jerzy Jakubowicz