SPSK 4 Ambasadorem Województwa Lubelskiego

MEDICUS 04/2014

SPSK 4 Ambasadorem Województwa Lubelskiego

15 lutego odbyła się, już po raz 15, uroczysta gala z okazji przyznania tytułu Ambasadora Województwa Lubelskiego osobom i instytucjom, które najlepiej promują nasz region w kraju i za granicą. Laureatów, spośród trzech nominowanych kandydatów w każdej kategorii, wybrała kapituła pod przewodnictwem marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Ambasadorem w kategorii „instytucja” został Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, który w tym roku obchodzi 50-lecie swojej działalności. Popularna „Czwórka” jest pierwszą placówką ochrony zdrowia w naszym województwie, która otrzymała tak nobilitujące wyróżnienie. Dyplom oraz pamiątkową statuetkę z rąk marszałka odebrał dyrektor naczelny szpitala Marian Przylepa.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to największy szpital Lubelszczyzny i podstawowa baza działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie na lubelskiej uczelni medycznej uczy się około 8 tysięcy studentów. W tej liczbie jest ponad tysiąc studentów zagranicznych, reprezentujących 50 krajów świata. Pod względem liczby kształconych studentów zagranicznych SPSK 4 uplasował się na czwartym miejscu w kraju, po szpitalach Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Poznańskiego.

Szpital obecnie dysponuje 843 łóżkami w 23 wysokospecjalistycznych klinikach, w których leczy się rocznie ponad 42 tysiące pacjentów (ponad 10% pacjentów pochodzi spoza województwa lubelskiego).

Według danych z 2012 r., wielu pacjentów spoza regionu jest leczonych w Klinice Neurochirurgii (33%), Ginekologii Operacyjnej (23%), Neurologii (ponad 18%), Urologii (16%), Chirurgii Naczyń (16%,) Ginekologii (14%)

Wymienione wyżej kliniki są znane w całym kraju dzięki nowatorskim metodom leczenia, czego potwierdzeniem jest np. przyznanie Klinice Neurochirurgii, trzykrotnie z rzędu, 1. miejsca w rankingu „Newsweeka” na najlepszy ośrodek neurochirurgii w kraju.

Z klinik SPSK 4 wywodzą się nie tylko konsultanci wojewódzcy, ale również konsultanci krajowi, doradcy ministerstwa zdrowia oraz członkowie władz międzynarodowych stowarzyszeń medycznych.

W ostatnich latach stale powiększa się liczba pacjentów spoza województwa lubelskiego, leczonych w SPSK 4. To efekt szybkiego rozwoju wysokospecjalistycznych zabiegów, wykonywanych np. w powstałym w 2012 r. Makroregionalnym Centrum Inwazyjnej Diagnostyki i Chirurgicznego Leczenia Raka Płuc.

Szpital jest jednocześnie Regionalnym Centrum Urazowym, rocznie udziela około 140 tysięcy porad ambulatoryjnych i rodzi się w nim około 3 tysięcy nowych obywateli Polski. W bieżącym roku SPSK 4 kończy 50 lat z opinią jednego z najlepszych pod względem jakości usług, zarządzania i finansów szpitali uniwersyteckich w Polsce.

Jerzy Jakubowicz