Mówić głosem donośnym

MEDICUS 04/.2014

Mówić głosem donośnym

Przy rekordowej frekwencji (91,6%) obradował w Warszawie Krajowy Zjazd Lekarzy. Swoje przywództwo potwierdził Maciej Hamankiewicz, gastroenterolog z Będzina. Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrano Grzegorza Wronę, absolwenta naszej Alma Mater. Lubelszczyznę będą reprezentować: Maria Dura, Dariusz Hankiewicz,  Mieczysław Orzeł, Janusz Spustek, Marek Stankiewicz, Joanna Wysokińska-Miszczuk, Anna Zmysłowska. Podjęto wiele uchwał dotyczących wykonywania zawodu. Więcej o zjeździe już za miesiąc.              (ms)