Pomoc, o której warto wiedzieć

MEDICUS 03/2014

Komisja Socjalno-Bytowa

Pomoc, o której warto wiedzieć

z Leszkiem Bukiem wiceprezesem LIL, przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej rozmawia Anna Augustowska

 

• Przychodzi lekarz do Komisji Socjalno Bytowej i…?

– I z całą pewnością zostanie tu wysłuchany. Otrzyma też konkretną pomoc, o ile oczywiście spełni warunki do jej udzielenia. Najważniejsze z nich to status członka LIL, a także regularne opłacanie składek członkowskich i niezaleganie ze spłatami ewentualnych, zaciągniętych wcześniej pożyczek z funduszu naszej Izby.

 

• Kto najczęściej korzysta ze świadczeń socjalnych udzielanych przez Lubelską Izbę Lekarską?

– Zdecydowana większość osób, które zgłaszają się do nas po pomoc, to lekarze będący na emeryturze bądź rencie, zwykle dotknięci trudną sytuacją materialną, często spowodowaną chorobą czy inwalidztwem. Zwykle są to też osoby samotne, nie mające wsparcia w rodzinie albo osoby, których najbliżsi także są w trudnej sytuacji (choroba, bezrobocie itp.). Po pomoc zgłaszają się także – chociaż znacznie rzadziej – młodzi lekarze, których niespodziewanie z pracy zawodowej wyklucza na krótszy bądź dłuższy czas (są przypadki, że taka przerwa trwa nawet kilka lat) wypadek albo ciężka choroba.

Osobną grupą, która ma prawo ubiegać się o świadczenie socjalne, są bliscy (współmałżonkowie, dzieci) zmarłych lekarzy, należących do LIL. Mówimy tu o jednorazowym świadczeniu z tytułu śmierci lekarza.

Generalnie w ciągu roku pomagamy, udzielając różnych form wsparcia, około 50-60 osobom.

 

• „Trudna sytuacja” może dla różnych osób oznaczać coś innego. Jakie są zasady przyznawania pomocy?

– Pomoc przyznajemy w trzech formach: najczęściej jest to świadczenie losowe bezzwrotne. Otrzymuje go lekarz, którego sytuacja życiowa i materialna uległa pogorszeniu do tego stopnia, że dochód na jednego członka jego rodziny nie przekracza 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku poprzedniego. Taka osoba może otrzymać wtedy najwyższą z możliwych, niepodlegającą opodatkowaniu kwotę (w miniony roku było to 2280 zł). Taką pomoc można otrzymać dwa razy w roku.

Inna forma, to pomoc udzielana w sytuacjach klęski żywiołowej – w tym wypadku nie jest brany pod uwagę dochód na członka rodziny lekarza. Pomoc udzielana jest po przeprowadzeniu wizji lokalnej zniszczonych dóbr. Tak było choćby w czasie ostatniej powodzi, która spowodowała zniszczenia domów lekarzy m.in. w Wilkowie czy Kazimierzu Dolnym. Pomogliśmy np. sfinansować naprawę dachu uszkodzonego przez konar drzewa.

W przypadku, gdy kwota uzasadnionego świadczenia przewyższa tę zawartą w regulaminie, komisja zwraca się z prośbą do Prezydium LIL o przyznanie świadczenia. Jak już zdarzało się w historii funkcjonowania komisji, sprawy stawały na posiedzeniach Rady Okręgowej (Komisja jest jej organem roboczym), która decydowała o przyznaniu pomocy przekraczającej kompetencje komisji.

O zasiłku pośmiertnym mówiliśmy wyżej – otrzymują go jednorazowo
uprawnieni do tego członkowie rodziny zmarłego lekarza.

 

• Jest jeszcze jedna – chyba nie praktykowana w innych izbach – forma pomocy dla członków LIL?

– Od 2011 roku, na wniosek prezesa Janusza Spustka, został utworzony fundusz pomocowy, który służy lekarzom będącym w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Chodzi o osoby, które mają tak niskie dochody, że nie stać ich np. na jednoczesne opłacanie czynszu, rachunków za prąd i gaz, zakup leków oraz skromną, ale godną codzienną egzystencję. Izba przejmuje wtedy część tych obowiązków, na tak długo, jak to jest konieczne. Na razie z tej formy pomocy korzysta 5 osób.

 

• Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś usiłuje „naciągnąć” komisję i niejako „wyłudzić” pomoc?

– Owszem, ale, po pierwsze, są to sporadyczne przypadki, wynikające z braku znajomości kryteriów udzielania pomocy, po drugie, pomoc nie jest udzielana automatycznie i trzeba się przed komisją wykazać odpowiednimi dokumentami świadczącymi o naprawdę trudnej sytuacji.

 

• Jakim budżetem dysponuje Komisja Socjalno-Bytowa i kto ustala jego wysokość?

– Komisja dysponuje i zarządza funduszem zatwierdzanym co roku przez kolejne zjazdy lekarzy delegatów LIL. Jego wysokość jest ustalana na podstawie wydatków z roku poprzedniego. Ostatnio kwota ta wynosi ok. 160 tys. zł i jest wystarczająca. Osobną pulę stanowi kwota ok. 800 000 tys. złotych przeznaczona wyłącznie na pożyczki zwrotne, udzielane w kwocie do 4.500 złotych w ramach tzw. Kasy Pożyczkowej.

 

• Czyli każdy, kto się zgłosi i ma uzasadnioną sytuację, otrzyma pomoc?

– Z całą pewnością. Rzecz w tym, że wiele osób po prostu wstydzi się o nią poprosić. Dlatego apeluję o to, aby nie obawiać się, nie kierować źle pojętą dumą, tylko śmiało przychodzić choćby po to, aby na początku porozmawiać, wyjaśnić wątpliwości. Co najmniej dwa-trzy razy w tygodniu członkowie naszej komisji pełnią dyżur w siedzibie izby. Można umówić się, przyjść i zwyczajnie sobie pomóc.