Najbardziej motywują nas pacjenci

MEDICUS 1-2/2014

Najbardziej motywują nas pacjenci

z Edwardem Lewczukiem dyrektorem Szpitala Neuropsychiatrycznegow Lublinie rozmawia Jerzy Jakubowicz

 

• Dla wielu osób określenie szpital neuropsychiatryczny oznacza, że placówka ta zajmuje się tylko diagnozowaniem i terapią chorób psychicznych.

– Jak wskazuje nazwa, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie leczeni są również pacjenci z chorobami układu nerwowego. Szpital posiada dwa oddziały neurologiczne (86 łóżek) z pododdziałami udarowymi, które są bardzo dobrze wyposażone. Mamy też oddział rehabilitacji neurologicznej z pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej. Pacjenci korzystają również z oddziału rehabilitacji dziennej oraz poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej, które kompleksowo pomagają chorym w odzyskaniu zdrowia. Posiadany sprzęt diagnostyczny, m.in. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, USG, wykorzystujące efekt Dopplera czy też EEG z funkcją badania holterowskiego, pozwalają na pełną ocenę chorób układu nerwowego. Szpital przyjmuje ponadto chorych wymagających hospitalizacji na oddziale chorób wewnętrznych, z pododdziałem intensywnej opieki medycznej, a w pierwszym kwartale 2014 r. zostanie uruchomiony 32-łóżkowy zakład opiekuńczo-leczniczy – somatyczny.

Abramowice to jednak przede wszystkim leczenie i rehabilitacja chorych z zaburzeniami psychicznymi. Szpital dysponuje 337 łóżkami ogólnopsychiatrycznymi. Pacjenci korzystać mogą także ze specjalistycznej bazy psychiatrycznej, obejmującej 384 łóżka na oddziałach: psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym zabezpieczeniu, leczenia zaburzeń nerwicowych, odwykowym, detoksykacyjnym, oddziale psychogeriatrycznym, rehabilitacyjnym, psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu psychiatrycznym.

Wychodząc naprzeciw potrzebie kompleksowej opieki nad pacjentami, przygotowaliśmy 104 tzw. miejsca pośrednie, na oddziałach dziennych psychiatrycznych, które ułatwiają chorym adaptację do życia w warunkach domowych po zakończeniu leczenia szpitalnego. Zapewniamy ponadto kompleksową diagnostykę i terapię dla dorosłych, jak też dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.

Warto pamiętać, że nasz szpital ma już długą, prawie 70-letnią historię. Został utworzony 5 grudnia 1944 r. w przekazanym kompleksie budynków z sadem i parkiem, należącym ówcześnie do majątku Abramowice. Pierwsi pacjenci trafili do szpitala 20 stycznia 1945 r.

 

• Szpital Neuropsychiatryczny, jako jedyny w Lublinie z podlegających Marszałkowi Województwa Lubelskiego, zdobył certyfikat akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości.

– Certyfikat akredytacyjny jest naszym ogromnym osiągnięciem roku 2013 i ukoronowaniem wieloletnich wysiłków całego personelu. Priorytetem naszego szpitala zawsze była i jest jakość wykonywanych procedur oraz dobro pacjenta i podnoszenie standardu hospitalizacji. W związku z tym m.in. zmodernizowano infrastrukturę szpitala, opracowano kompleksowy zestaw procedur realizowanych w szpitalu. Otrzymanie certyfikatu potwierdza, że jakość świadczonych usług jest u nas na wysokim poziomie. Spełnienie 89%
standardów lokuje nasz szpital na 16. miejscu na 136 szpitali akredytowanych w Polsce. Certyfikat jest przyznawany na 3 lata, co motywuje do ciągłego doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług. O znaczeniu tego dokumentu oraz o tym, jak trudno go zdobyć, świadczy fakt, że na ponad 700 szpitali w Polsce akredytację posiada niecałe 20% placówek. Ponadto, od 2007 r. szpital posiada certyfikat ISO 9001, który dowodzi wysokiej jakości zarządzania placówką.

 

• Uzyskanie certyfikatu to nie jedyny sukces szpitala i zatrudnionych w nim pracowników.

– W ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” uzyskaliśmy 4. miejsce w kraju w kategorii szpitali niezabiegowych.

 

• Czy uzyskane wyróżnienia pozwalają mieć nadzieję, że szpital uzyska korzystniejszy kontrakt z NFZ z wyższą wyceną procedur?

– Zgodnie z obietnicami centrali NFZ, zmiana wycen realizowanych procedur medycznych i dostrzeżenie szpitali, realizujących świadczenia na najwyższym poziomie jakościowym, miała nastąpić już w roku 2014. Nadal jednak są to tylko obietnice i nie pociągają za sobą żadnych konkretnych działań ze strony płatnika świadczeń.

 

• Uzyskanie tak istotnych wyróżnień zobowiązuje.

– Otrzymanie certyfikatu zobowiązuje nas do ciągłego podnoszenia jakości realizowanych świadczeń. Czynimy starania m.in. o wymianę tomografu komputerowego, wykorzystywanego w szpitalu już od 12 lat. Staramy się przenieść zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym z miejscowości Łysołaje do naszego szpitala w Lublinie. Pozwoli to nie tylko na zmniejszenie kosztów działalności, ale umożliwi zapewnienie ciągłości opieki i kompleksowości świadczonych usług dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki oraz scali nasz ośrodek lokalizacyjnie.

Podkreślić należy jednak, że nie certyfikaty, ale pacjenci szpitala motywują nas do ciągłego rozszerzania diagnostyki i unowocześniania terapii.