Z wizytą u przyjaciół na Wołyniu

MEDCIUS 7-8/2013

Z wizytą u przyjaciół na Wołyniu

W dniach 31.05.–2.06.2013 r., na zaproszenie Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, przebywała w Łucku delegacja Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Wizyta Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej na Wołyniu była bardzo pracowita; rozpoczęła się od spotkania w konsulacie generalnym RP z udziałem m.in. Beaty Brzywczy, konsula generalnego RP w Łucku, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej w Łucku, członków Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia (SLPP) na Wołyniu oraz przedstawicieli innych organizacji polonijnych.

Prezes LIL Janusz Spustek w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji naszej Izby, która przed wojną obejmowała swoim zasięgiem także Wołyń, a w tym roku obchodzi 90-lecie swojej działalności i przypomniał, że już przed dwoma laty została nawiązana ścisła współpraca ze SLPP kierowanym przez dr. Sergiusza Prokopiuka oraz z Fundacją „Pro Bono Futuro”, kierowaną przez prezesa Jacka Szczota. Stowarzyszenie myśli o utworzeniu samorządu lekarskiego na Ukrainie, a prezes LIL Janusz Spustek zaoferował pomoc w realizacji tych ważnych zamierzeń.

W drugim dniu pobytu SLPP przyjęła nas w swojej siedzibie, udekorowanej flagami Polski i Unii Europejskiej. Kolejnym punktem programu była wizyta w Centrum Onkologii w Równem, jednym z największych na Ukrainie. Budowa Centrum była odpowiedzią na wzrost chorób nowotworowych po katastrofie w Czarnobylu. Centrum w Równem, otwarte w 2011 r. posiada 250 łóżek, zatrudnia 68 lekarzy, dysponuje nowoczesną aparaturą. Po zwiedzeniu Centrum odbyła się konferencja, którą prowadził dr Witalij Bojko, przedstawiciel ministerstwa zdrowia Ukrainy, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia w Równem. W czasie konferencji zostały wymienione uwagi o działalności ochrony zdrowia w Polsce i na Ukrainie.

Duże wrażenie na nas zrobiła wizyta w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Równem, który przed wojną był kościołem garnizonowym. Oprowadzał nas proboszcz ks. Władysław Czajka, który przybył tu przed 20 laty z diecezji lubelskiej. W latach 1939-1991 kościół był przez władze sowieckie zamieniony na budynek gospodarczy, co spowodowało znaczne zniszczenia. W 1991 r., po gruntownym remoncie, świątynia została przekazana wiernym.

Ostatnim, ale jakże ważnym punktem programu naszego pobytu w sobotę, było zwiedzanie słynnego zamku książąt Radziwiłłów w Ołyce. Zamek jest niedostępny dla turystów i zamieniony został na szpital psychiatryczny dla nieuleczalnie chorych. Nam umożliwiono zwiedzanie zamku wyłącznie dzięki uprzejmości dyrektora naczelnego Szpitala Psychiatrycznego w Łucku i Ołyce dr. Olega Czernysza.

Z zamkiem ołyckim łączyła się stojąca obok barokowa kolegiata p.w. św. Trójcy, uważana niegdyś za najpiękniejszy kościół Wołynia. Obecnie wnętrze świątyni robi wstrząsające wrażenie z powodu barbarzyńskiego zniszczenia. Świątynia pozbawiona została nie tylko wspaniałych dzieł sztuki, nagrobków Radziwiłłów, ale nawet podłogi. Obecnie stoją tylko mury zewnętrzne i okna. Tym zdewastowanym zabytkiem opiekuje się z wielkim zaangażowaniem miejscowy proboszcz, ks. Jerzy Pognierybka.

Cała wizyta delegacji Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie przebiegała w serdecznej atmosferze, co było zasługą przede wszystkim prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia (SLPP) dr. Sergiusza Prokopiuka, neurologa, znakomitego organizatora, który w Łucku cieszy się dużym poważaniem. Jego najbliższymi współpracownikami, a jednocześnie wiceprezesami Stowarzyszenia, są bracia Aleksander i Jerzy Szczurukowie – laryngolodzy. Ich ojciec jest również lekarzem, obecnie emerytem, a wcześniej był ordynatorem oddziału laryngologii w szpitalu w Łucku.

W statucie Stowarzyszenia zapisane jest, że głównym jego celem jest zrzeszanie lekarzy polskiego pochodzenia z Wołynia, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i etyki, nawiązywanie zawodowych i przyjacielskich kontaktów z polskimi kolegami oraz różnymi międzynarodowymi organizacjami medycznymi w Polsce i na świecie. Naprzeciw tym celom Stowarzyszenia od kilku lat wychodzi Lubelska Izba Lekarska. Delegacje Stowarzyszenia, na zaproszenie LIL, były już dwukrotnie w Lublinie, czynnie uczestnicząc w zajęciach szkoleniowo-dydaktycznych w klinikach Uniwersytetu Medycznego i innych placówkach ochrony zdrowia. Nasza Izba sfinansowała 3 członkom Stowarzyszenia udział w Światowym Kongresie Polonii Medycznej, który odbył się w czerwcu 2013 r. w Krakowie. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest charytatywna opieka zdrowotna nad starszymi i samotnymi osobami polskiego pochodzenia z Wołynia oraz nad innymi, szczególnie ubogimi osobami, potrzebującymi pomocy. Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest także wspieranie i promocja polskiej kultury i języka na terenie historycznego Wołynia. W wyniku współpracy kulturalnej Stowarzyszenia z Fundacją „Pro Bono Futuro” ukazała się książka pt. Nasz język polski. Jest to zbiór materiałów pomocniczych do nauki języka polskiego, opracowany specjalnie dla Wołyńskiego Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie znają języka polskiego, uczestniczą w kursach językowych.

Jerzy Jakubowicz