Koincydencji położyć kres

NFZ kontroluje

MEDICUS 7-8/2013

Koincydencji położyć kres

Lubelski oddział NFZ wykazał blisko 200 przypadków udzielania jednemu pacjentowi dwóch lub więcej różnych świadczeń medycznych w tym samym czasie przez różne placówki.

Fundusz przypomina, że każde świadczenie udzielone pacjentom jest przez NFZ weryfikowane. Dokładnie sprawdzane są przedstawione przez jednostki służby zdrowia sprawozdania i jeśli wystąpi koincydencja, placówka medyczna otrzymuje w raporcie zwrotnym informację o tym fakcie i może ją skorygować. W przypadku braku poprawy sprawozdania kontrolerzy NFZ sprawdzają dokumentację medyczną pacjenta i kontaktują się z tymi osobami, aby sprawdzić, czy świadczenia faktycznie zostały udzielone.

Weryfikacja koincydencji świadczeń w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wykazała, że aż w 51% przypadków fakt udzielenia porady w dacie sprawozdanej do NFZ nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentacji medycznej pacjenta (brak wpisu, wpis jest z inną datą) albo jest wyłącznie adnotacja o wydaniu wyników badań rodzinie pacjenta przebywającego w tym czasie w szpitalu – informują w lubelskim oddziale NFZ.

Inną, bardzo częstą nieprawidłowością w tym zakresie – 21% – był brak potwierdzenia przez pacjenta korzystania określonego dnia ze świadczeń albo brakowało daty hospitalizacji lub porady. W 16% kontrola wykazała też, że w trakcie hospitalizacji było wykonane badanie lub konsultacja u innego świadczeniodawcy.

Przeprowadzone kontrole dotyczyły współwystępowania świadczeń u tego samego pacjenta w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w pierwszym kwartale 2013 r. oraz w podstawowej opiece zdrowotnej, leczeniu szpitalnym i rehabilitacji leczniczej w całym 2012 r.

W sumie NFZ zakwestionował 116 przypadków, kiedy jeden pacjent w tym samym czasie był hospitalizowany i korzystał z porad lekarskich w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W większości przypadków fakt udzielania porady lekarskiej nie był odnotowany w dokumentacji medycznej pacjenta lub sam pacjent nie potwierdził tej wizyty w rozmowie z kontrolerem NFZ. W 22 przypadkach nieprawidłowości dotyczyły szpitali. W 94 przypadkach takie świadczenia wykazano w 42 jednostkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Fundusz skontrolował też lekarzy poz, którzy udzielali porad chorym z cukrzycą lub chorobami układu krążenia. Tego typu porady otrzymują trzykrotnie wyższą stawkę kapitacyjną. Tu koincydencję stwierdzono w 65 przypadkach. Zwykle nieprawidłowości dotyczyły braku wpisu o udzielonej poradzie w dokumentacji chorego.

Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nałożył już kary łącznie na 65 świadczeniodawców na łączną kwotę 78 tys. zł.         (aa)