Do tętnicy klasycznie i wstecznie

MEDICUS 5-6/2013

Do tętnicy klasycznie i wstecznie

 z prof. Andrzejem Wysokińskim, kierownikiem Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

• Panie profesorze, w kierowanej przez pana klinice zabiegi udrażniania tętnic wieńcowych są przeprowadzane od lat, można wręcz powiedzieć, że rutynowo – czy ostatnie, marcowe warsztaty CTO wniosły jakieś nowe rozwiązania w tym względzie?

– Już po raz czwarty w Lublinie odbyły się międzynarodowe warsztaty połączone ze szkoleniem dotyczącym udrażniania przewlekłych zamknięć (okluzji) tętnic wieńcowych (CTO), zarówno techniką klasyczną, jak i metodą wsteczną. Tegoroczne spotkanie, które miało miejsce w połowie marca br., poświęcone było praktycznym aspektom tego bardzo trudnego i unikalnego zagadnienia kardiologii interwencyjnej.

Przewlekłe, przetrwałe zamknięcie tętnicy wieńcowej (CTO) jest obecnie jednym z istotniejszych wyzwań kardiologii inwazyjnej. Twarda, zwłókniała tkanka wypełniająca po dłuższym czasie światło naczynia wieńcowego trudno poddaje się tradycyjnie wykonywanej plastyce
balonowej, łatwo dochodzi do perforacji tętnicy. Skuteczna rekanalizacja (CTO) przy pomocy nowoczesnych technik, między innymi drogą wsteczną przez krążenie oboczne i przy użyciu unikalnych cewników, poprawia funkcję lewej komory serca, zmniejsza nasilenie objawów dusznicy bolesnej, a niektóre badania wykazują, że ma także wpływ na wydłużenie czasu przeżycia chorych po zawale, z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca. Co ważne, udrażnianie tętnic nie wymaga otwierania klatki piersiowej, a pobyt chorego w szpitalu i rehabilitacja są dużo krótsze.

W Lublinie wykonujemy te zabiegi od 5-6 lat. Są to zabiegi o najwyższym stopniu trudności, dotyczą starych, zwłókniałych zmian w świetle naczyń i w związku z tym obarczone są dużą liczbą powikłań. Wykonuje się je tylko w nielicznych ośrodkach kardiologii zabiegowej, do których należy lubelski ośrodek. Dlatego tak nam zależy na szkoleniu w tej umiejętności jak największej liczby lekarzy.

W tym roku w zajęciach uczestniczyło ponad 100 lekarzy z całej Polski. Nie ukrywam, że organizowane u nas warsztaty cieszą się coraz większą popularnością i mają już swoich stałych uczestników i entuzjastów.

 

 Co poza renomą Kliniki przyciąga lekarzy na te warsztaty?

– Program spotkań obejmuje wykłady zagranicznych i polskich kardiologów inwazyjnych o dużym doświadczeniu w dziedzinie udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych oraz bardzo ważną część praktyczną. Podstawą naszych konferencji są teletransmisje zabiegów wykonywanych na żywo w Pracowni Hemodynamiki do sali wykładowej, gdzie na gorąco prowadzone są niezwykle ważne dyskusje. W czasie tegorocznych warsztatów zabiegi wykonywali znani na całym świecie specjaliści w tej dziedzinie: prof. Masahisa Yamane i prof. Masahiko Ochiai z Japonii, prof. Gerald Werner z Niemiec oraz prof. Alfredo Galassi z Włoch, a także nasi koledzy z Pracowni Hemodynamiki lubelskiej Kliniki Kardiologii na czele z prof. Jarosławem Wójcikiem. Wspólnie wykonali zabiegi u 10 pacjentów naszej kliniki.

 

• Jak duże jest ryzyko takiego zabiegu?

– Dzięki zastosowaniu nowej generacji prowadników i innych nowoczesnych urządzeń naczyniowych, przy właściwym doborze pacjentów i coraz większym doświadczeniu operatorów, można w znaczny sposób poprawić skuteczność i zmniejszyć liczbę powikłań w czasie zabiegów udrażniania CTO, takich jak perforacja tętnicy wieńcowej czy będąca jej następstwem tamponada serca. Do zabiegów udrażniania CTO stosowane są bardziej „wyrafinowane” niż przy typowych angioplastykach wieńcowych cewniki naczyniowe oraz specjalne prowadniki. Na szczęście sprzęt ten jest kupowany i w miarę potrzeb uzupełniany przez nasz szpital – SPSK 4.

 

• Ilu pacjentów korzysta z zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych w lubelskiej klinice?

– W Klinice Kardiologii co roku przeprowadza się ok. 1200 zabiegów angioplastyki wieńcowej, w tej liczbie ok. 50 to najtrudniejsze zabiegi udrażniania CTO, wykonywane drogą wsteczną przez krążenie oboczne. Ponadto drogą tradycyjną, klasyczną, nieco łatwiejszą, przeprowadza się w Klinice ok. 500 zabiegów rekanalizacji CTO rocznie.