Czas na docenienie jakości

MEDICUS 12/2013

Czas na docenienie jakości

Oba zamojskie szpitale otrzymały certyfikaty akredytacyjne jakości. Podczas wspólnej uroczystości Zamojskiego Szpitala Niepublicznego oraz Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II certyfikaty wręczył wiceminister zdrowia Cezary Rzemek.

Jakość to osiągnięcie tego, co osiągalne, a więc stopień ku doskonałości – przekonywał licznie zgromadzoną publiczność Jerzy Hennig, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Szpital „papieski” systematycznie i konsekwentnie od 12 lat przystępuje do akredytacji, czyli zewnętrznej formy oceny szpitala. W maju 2013 roku pracownicy poddali się procedurze wizyty akredytacyjnej po raz piąty. I znów potwierdzili najwyższą klasę. Kryteria otrzymania akredytacji są coraz bardziej wyśrubowane. – Nie wyobrażam sobie teraz, aby nagle przestały obowiązywać standardy akredytacyjne – mówi Andrzej Mielcarek, od 15 lat dyrektor szpitala. – Wdrażanie medycznych standardów światowych z jednej strony jest dobrodziejstwem dla pacjenta, a z drugiej mobilizacją personelu, któremu obok codziennych obowiązków dochodzi zadanie pilnowania, aby wdrożone wcześniej zasady były realizowane.

Akredytacja po raz pierwszy stała się udziałem Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, co Mariusz Paszko, prezes zarządu uznał za wielką nobilitację i początek drogi do osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług. Przypomnijmy, że szpital, dzięki śmiałej decyzji władz miasta, został w 2004 roku całkowicie oddłużony i obecnie jest podmiotem w pełni bilansującym się. Wyremontowano wiele zabytkowych obiektów szpitala, przeprowadzono informatyzację, wystąpiono o pozyskanie środków unijnych na modernizację zakładu rentgenodiagnostyki, planuje się zakupy nowego sprzętu diagnostyczno-zabiegowego. Szpital jest położony w centrum miasta, z bardzo dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej i świetną, interaktywną witryną internetową.

Jakość usług stanie się ważnym kryterium oceny świadczeniodawców ubiegających się o kontrakty – zapowiedział Krzysztof Tuczapski, szef lubelskiego oddziału NFZ, współtwórca sukcesów zamojskiej placówki. Niektóre z elementów oceny jakościowej będą stosowane już od przyszłego roku – dodał, zasiewając optymizm wśród ambitnych menedżerów szpitali. Zarządzanie jakością jest jednym z najważniejszych fenomenów współczesnej nauki o zarządzaniu. Jakość to najlepszy argument w konkurencji rynkowej, handlu międzynarodowym oraz oferowaniu usług zdrowotnych.

Niezależnie od akredytacji narodowej, przeprowadzanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, polskie szpitale mogą się ubiegać o akredytację międzynarodową przyznawaną przez DNV (Det Norske Veritas). Przesłanką do takich działań może być m.in. dyrektywa transgraniczna o prawach pacjenta, która bezwzględnie wymaga dobrej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu świadczącego usługi medyczne.

Marek Stankiewicz