Radujcie się wszyscy ? Chrystus jest pośród nas!

MEDICUS 12/2013

Radujcie się wszyscy – Chrystus jest pośród nas!

Święta Bożego Narodzenia to zawsze święta młode, piękne i radosne. Ogłaszają bowiem prawdę o Bogu, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J3, 16). Ogłaszają prawdę o „Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas” (J1, 14), prawdę, że „wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J1, 12), czyli prawdę o naszym dziecięctwie Bożym. Stąd powinna wypływać nasza radość z Bożego Narodzenia. Dzięki przyjściu Jezusa Chrystusa staliśmy się przyjaciółmi Boga, Jego dziećmi.
A ta godność niesamowicie nas zobowiązuje do ciągłego dawania odpowiedzi naszym życiem.

Życzę Państwu, aby Święta Narodzenia Pańskiego były przeżywane w braterstwie i wzajemnej miłości. Pamiętajmy o smutnych i samotnych, o naszych pacjentach, którym na co dzień służymy. Zanieśmy im radość i dobre słowo. Przenieśmy radość od Betlejemskiego Żłóbka do naszych rodzin, przyjaciół i środowisk pracy. Niech w odnowionym stylu życia zajaśnieje nowym blaskiem prawda o obecności Boga w naszej codzienności.

Życzę, aby Państwo zawsze potrafili być prawdziwymi strażnikami życia. Niech spełniają się wszystkie plany i zamierzenia. Niech Błogosławieństwo Nowonarodzonego opromienia każdy dzień nowego roku i niech niesie nadzieję, której dziś tak bardzo nam wszystkim potrzeba.

Szczęść Boże.

Ks. Wojciech Iwanicki
Duszpasterz Służby Zdrowia
Archidiecezji Lubelskiej