W kręgu seniorów

MEDICUS 11/2013

W kręgu seniorów

Dobiega końca VI kadencja działalności Lubelskiej Izby Lekarskiej. W ciągu czterech lat pracy członkowie Komisji ds. Emerytów i Rencistów starali się wykonywać zadania postawione przed nią na początku kadencji. Do zadań tych należały m.in.: współpraca (współdziałanie) z innymi komisjami Okręgowej Rady, zwłaszcza z Komisją Socjalno-Bytową, w sprawach dotyczących przyznawania pożyczek, zapomóg, świadczeń losowych itd.; zbieranie i systematyzowanie informacji dotyczących sytuacji zdrowotnych, materialnych oraz życiowych Koleżanek i Kolegów Seniorów; pomoc w trudnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych; informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o aktualnych problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów; organizowanie comiesięcznych, otwartych spotkań połączonych z prelekcjami o różnorodnej
tematyce (medycznej, historycznej, literackiej itp.); organizowanie wycieczek (turystycznych, krajoznawczych); organizowanie udziału w imprezach kulturalnych i rozrywkowych (spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty w filharmonii i inne); uaktualnianie rejestru danych osobowych lekarzy emerytów i rencistów.

Posiedzenia Komisji odbywały się co miesiąc, ogółem było ich 46. Otwarte spotkania odbywały się również raz w miesiącu, skupiając około 55 uczestników jednorazowo. Prelekcje, niezależnie od tematyki, cieszyły się dużym zainteresowaniem; na stałe wprowadzono do tych spotkań kącik poezji.

W grudniu każdego roku organizowano uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne.

Członkowie Komisji starali się nawiązać i utrzymać kontakt z tymi Koleżankami i Kolegami Seniorami, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w spotkaniach organizowanych w siedzibie Izby. Dwa razy w tygodniu pełnili dyżury telefoniczne, służąc radą i pomocą
w załatwianiu zgłaszanych spraw i problemów; ze zdziwieniem stwierdziliśmy jednak, że bardzo mało Seniorów korzysta z tej formy pomocy.

Przedstawiciele Komisji składali wizyty Jubilatom, którzy ukończyli 90 lat. Uczestniczyli także w uroczystościach pogrzebowych, żegnając zmarłych Lekarzy, a w dniu Święta Zmarłych zapalali znicze na opuszczonych lekarskich grobach.

Wiele Koleżanek i Kolegów Seniorów odpowiedziało na nasze apele i dokonało uaktualnienia w rejestrze swoich danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu itp. Prosimy, aby ci, którzy tego jeszcze nie dokonali, zechcieli w najbliższym czasie to uczynić. Komisji nie udało się, niestety, zachęcić większego grona emerytów i rencistów (zwłaszcza tych młodszych) do włączenia się w prace Komisji.

Apelujemy do wszystkich chętnych, aby zechcieli w nowej kadencji zgłosić chęć i aktywnie uczestniczyć w pracach Komisji ds. Emerytów i Rencistów.

Andrzej Nowiński