ZIP czyli Zestaw Małego Policjanta dla pacjentów

MEDICUS 11/2013

ZIP czyli Zestaw Małego Policjanta dla pacjentów

 

Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznał się z jakże pożyteczną inicjatywą NFZ pod tytułem Zintegrowany Informator Pacjenta. Jest to specjalne oprogramowanie dostępne przez Internet. Przy pomocy tego oprogramowania pacjent może dowiedzieć się o wybranych aspektach swojego leczenia.

NFZ reklamował system następującymi słowami: „Szanowni Państwo, 1 lipca został uruchomiony Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), czyli ogólnopolski serwis internetowy, w którym znajdą Państwo wszelkie informacje przydatne dla pacjentów oraz możliwość dostępu do historii swojego leczenia”.

Jakie jest praktyczne zastosowanie tego systemu? Nawet, jeśli nie mają Państwo własnego konta w systemie ZIP (dla uruchomienia takiego konta trzeba się udać do najbliższej siedziby NFZ), mogą Państwo zapoznać się z jego działaniem, ponieważ dostępna jest wersja demonstracyjna. Proszę wybrać adres: zip.nfz.gov.pl i kliknąć klawisz „Zaloguj się”, następnie w napis „Użytkownik wersji demonstracyjnej – DEMO” w dolnym lewym rogu i ponownie klawisz „Zaloguj się”.

Po tych wszystkich zabiegach mamy dostęp do skarbów zawartych w ZIP-ie. Widzimy listę spotkań pacjenta z jednostkami ochrony zdrowia (data, nazwa jednostki, szpital czy ambulatorium i ile NFZ zapłacił). Przy każdym zdarzeniu mamy możliwość zobaczenia szczegółów. Tu dowiemy się, jakie procedury nam wykonano i jakim świadczeniem (np. grupą JGP) rozliczono się z NFZ.

Nie znajdziemy tam podstawowej informacji medycznej – diagnozy!!! System nie informuje na co nas leczono!?!? Powie, że udzielono nam porady ambulatoryjnej, która kosztowała X zł, ale nie pokaże z jakiego powodu. Oczywiście czasem można się domyślać z kontekstu procedur, jaka była diagnoza, ale domysły nie mogą być brane za fakty. Przykład z wersji demonstracyjnej NFZ – pobyt w szpitalu na oddziale chirurgii jednego dnia, gdzie wykonano procedurę radykalnego wycięcia zmiany skórnej. Czy zaryzykujecie Państwo kontynuację opieki na podstawie tak szczątkowej informacji? Jako pacjent mam nadzieję, że nie!

Do czego w takim razie służy ten zawansowany system przygotowany i zdolny obsłużyć miliony zapytań od wszystkich
obywateli naszego kraju? Budowano go z mozołem, wydatkując niebagatelne kwoty po to, żeby pokazać, jakie procedury wykonano pacjentowi od 2008 roku do teraz. W jakim celu?

Cel widać jak na dłoni w samym programie. ZIP służy jedynie prezentacji danych. Pacjent nie może nic zrobić poza oglądaniem. Jest w 100% odcięty od danych; może je jedynie przyjąć do wiadomości. Jest jednak wyjątek! Jedyna funkcja, w której pacjent może aktywnie uczestniczyć, to zgłoszenie mające na celu „złapanie” świadczeniodawcy. Proszę spojrzeć na poniższy ekran:

     

W połączeniu z wydłużeniem kontroli NFZ do 10 lat wstecz system ZIP z danymi od 2008 roku okazuje się bardzo użytecznym narzędziem. Zatrudniono pacjenta na etacie psa gończego. „Złap dla nas doktora”.

Z medycznego punktu widzenia system ZIP jest całkowicie bezużyteczny. Poza drobnymi kamuflażami, służy wyłącznie tropieniu lekarzy.

System ZIP nie spełnia wymogów stawianych przez MZ w ustawie o elektronicznej dokumentacji medycznej. Świadczeniodawca (szpital, lekarz rodzinny, specjalista w poradni) nie ma dostępu do danych prezentowanych w ZIP-ie. Nie jest możliwa integracja ZIP-a z systemem informatycznym szpitali, poradni, itp. Dane z ZIP-u nie mogą być w żaden sposób zapisane, skopiowane, czyli nie jest możliwe ich włączenie w dokumentację medyczną pacjenta.

Zmiana systemu ZIP tak, żeby był rzeczywiście użyteczny i służył do podniesienia jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjenta wymaga, de facto, napisania go od nowa. Zajmowałem się informatyką medyczną przez 15 lat i wiem, co mówię!

System ZIP wprowadzono i już działa, bo miał bardzo określony cel, którym nie jest jakość leczenia i dobro pacjenta. A co w takim razie z informatyzacją tych zagadnień? Elektroniczna dokumentacja medyczna – projekt właśnie doszedł do etapu, gdy już nie można opowiadać bajek. Za chwilę dowiemy się oficjalnie, że termin wejścia w życie został przesunięty, a zakres znacząco ograniczony.

Dobrze poinformowane źródła mówią o przesunięciu na 2017 rok, a dla części świadczeniodawców nawet 2020. Zakres miałby być ograniczony do czegoś, co można nazwać Elektroniczną Kartą Informacyjną. Dokładnie takie rozwiązanie oparte na standardach HL7 postulowałem już 6 lat temu, ale zbyto mnie. Teraz prezentuje się to rozwiązanie jako bieżący sukces i dorobek MZ, który już za 4-5 lat wejdzie w życie.

Na razie w ramach zabaw w elektroniczną dokumentację medyczną CSIOZ ma wydać ponad 700 mln zł. I wyda je na pewno, bo to unijne pieniądze, więc ich cofnięcie odbiłoby się zbyt mocnym echem. W efekcie zmarnowane zostanie 90% tej kwoty. MZ i CSIOZ zamiast zająć się wyznaczaniem przepisów i standardów elektronicznej dokumentacji, a dalej szacowaniem, które standardy spowodują poprawę zdrowia obywateli, wolą wydawać nasze pieniądze na komputery i prototypy systemów informatycznych bez żadnego zainteresowania użytecznością czy efektywnością forsowanych rozwiązań.

Informacja wsparta przez narzędzia informatyczne może być kapitalną pomocą w leczeniu i zapewnieniu zdrowia pacjentów. Musimy się jednak zaangażować w ten proces, inaczej realne potrzeby medyczne w tym zakresie nie będą realizowane. Zaangażowanie zaczyna się od poznania, dlatego proszę zdobyć wiedzę o ZIP-ie i elektronicznej dokumentacji medycznej.  Nadchodzi znacząca zmiana informatyczna w medycynie. Systemy informatyczne z etapu prostych narzędzi ewidencyjnych zamienią się w asystentów wspierających decyzje lekarza. Lekarz nie korzystający z narzędzi informatycznych będzie gorszym lekarzem. Proszę mieć to na uwadze, nawet jeśli MZ i NFZ widzą informatykę jedynie jako policjanta.

Marek Wesołowski