90 lat Lubelskiej Izby Lekarskiej 1923-2013

MEDICUS 11/2013

90 lat Lubelskiej Izby Lekarskiej 1923-2013

Medale i wyróżnienia, gratulacje, spotkania i wzruszenia… Jubileusz 90-lecia LIL to prawdziwe święto lekarskiej społeczności naszego regionu, które z rozmachem godnym takiej rocznicy odbyło się między 16 a 19 października br.

Uczestniczyli w nim nie tylko lekarze i lekarze dentyści LIL, nie tylko goście towarzyszących obchodom uroczystości, ale także mieszkańcy miasta, którzy dzięki wystawionym przed lubelskim
Ratuszem banerom informacyjnym mogli poznać, a niejednokrotnie wręcz odkryć nieznaną historię lubelskiej medycyny (o historii LIL piszemy na str. 24–25).

 

Prezydent w uznaniu

 

Uroczyste obchody rozpoczęła niezwykle ważna i podniosła ceremonia, jaką było spotkanie zasłużonych członków i pracowników LIL z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem. Spotkanie w Trybunale Lubelskim połączone było z wręczeniem Medali i Dyplomów Prezydenta Miasta Lublina. (Pełna lista odznaczonych lekarzy w ramce.)

 

Biskup w intencji

 

W dniu św. Łukasza, patrona lekarzy, 18 października br. o godz. 19 została odprawiona uroczysta Msza Święta w Archikatedrze Lubelskiej, której przewodniczył ks. abp. Stanisław Budzik.

W czasie homilii biskup Budzik podkreślił, że zawód lekarza, a także wszystkich pracowników związanych z ochroną zdrowia, jest szczególną misją, która polega na dostrzeganiu w cierpiącym człowieku oblicza Chrystusa. Przypomniał też, że w języku greckim (w nim swoją Ewangelię napisał św. Łukasz) słowo zdrowie i zbawienie brzmią tak samo.

 

Kulminacja – Gala

 

Ostatniego dnia uroczystości, w sobotę 19 października br., odbyła się Gala, która miała miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wśród gości, którzy przybyli na to spotkanie, obok przedstawicieli lokalnych władz znalazły się także tak zacne osoby jak prof. Andrzej Zoll, który wygłosił referat wiodący pt.„Społeczeństwo obywatelskie”. Rektor UM prof. Andrzej Drop, ciepło wspominał początki działalności lubelskiej Izby, która tworzyła się po transformacji ustrojowej w 1989 roku, a prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek, podkreślając rolę samorządu lekarskiego odznaczył Medalem im. dr. Jerzego Moskwy (medal warszawskiej izby lekarskiej) trzech prezesów LIL: Witolda Fijałkowskiego, Andrzeja Ciołko i Janusza Spustka.

Wręczono też odznaczenie państwowe – Złoty Krzyż Zasługi – otrzymała je Maria Jakubowska. Medalem Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi na rzecz ochrony zdrowia została uhonorowana cała Lubelska Izba Lekarska i indywidualnie Andrzej Ciołko, a Odznaką Honorową
Zasłużony dla Województwa Lubelskiego – Witold Fijałkowski.

Prezes J. Spustek odebrał też przyznany Lubelskiej Izbie Lekarskiej Medal Prezydenta Miasta Lublina.

Wśród życzeń dalszej owocnej pracy na rzecz społeczności lekarskiej naszego regionu nie zabrakło wielu ciepłych słów także od przedstawicieli innych korporacji zawodowych. Gorącymi brawami dziękowano za życzenia kolegów ze Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu.

O historii Lubelskiej Izby Lekarskiej w swoim wystąpieniu mówił prezes Janusz Spustek, przywołując sylwetki twórców lekarskiej samorządności od roku 1923 po dzień dzisiejszy.

Kulminacyjną częścią Gali było uroczyste wręczenie Medali LIL, które są przyznawane dla lekarzy zasłużonych dla samorządu lekarskiego. Otrzymali je: prof. Anna Dmoszyńska; prof. Andrzej Nowakowski i prezes Janusz Spustek. Medale wręczał prof. Zoll.

Ukoronowaniem i zakończeniem spotkania był koncert „Przy Lampce”, w czasie którego wystąpił zespół VOO VOO z kwartetem smyczkowym.

Anna Augustowska

Medal Prezydenta Miasta Lublina

dla lekarzy-naukowców o wybitnych zdolnościach wykorzystywania osiągnięć naukowych w procesie leczenia i przekazywania wiedzy, doświadczenia i wartości etycznych młodszym pokoleniom lekarzy:

Prof. Biruta Fąfrowicz

Prof. Marian Klamut

Prof. Jerzy Kowalczyk

Prof. Jan Oleszczuk

 za wyjątkowe zaangażowanie w kształtowaniu przez samorząd lekarski właściwych form i zasad funkcjonowania ochrony zdrowia oraz wkład w społeczną pracę na rzecz koleżanek i kolegów – członków LIL:

Andrzej Ciołko

Maria Dura

Witold Fijałkowski

Zenon Górniewski

Janusz Hołysz

Jerzy Jakubowicz

Maria Jakubowska

Jacek Niezabitowski

Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowiński

Marek Stankiewicz

Ewa Tuszkiewicz-Misztal

Marian Wróblewski

 dla lekarza – sportowca, który dzięki ogromnej samodyscyplinie i woli walki wpisał się w poczet najlepszych sportowców samorządu lekarskiego w dyscyplinach pływackich:

Prof.  Tomasz Rechberger

 za duży wkład w powstawaniu obecnej formy Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Wioletta Szafrańska-Kocuń

 

Dyplom Prezydenta Miasta Lublina

 za wyjątkowe zaangażowanie w kształtowaniu przez samorząd lekarski właściwych form i zasad funkcjonowania ochrony zdrowia oraz duży wkład w społeczną pracę na rzecz koleżanek i kolegów – członków LIL:

Teresa Bachanek

Andrzej Barszczewski

Franciszka Barwińska-Altmajer

Leszek Buk

Marek Domański

Janusz Dubejko

Elżbieta Duszyńska

Jan Hałabuda

Dariusz Hankiewicz

Janina Kalenik

Janusz Kleinrok

Marek Kos

Lidia Kożuchowska-Wróblewska

Leszek Kubicz

Alicja Lemieszek

Małgorzata Piasecka-Twaróg

Edward Woliński

Anna Zmysłowska

 Za właściwe wypełnianie misji lekarza w bezpośredniej relacji z pacjentem opartej na empatii i zaufaniu:

Maria Ryss